Spot på kommende EU-landbrugsreform

LHN og Bauernverband Schleswig-Holstein afholder i samarbejde med EU Kommissionen tirs-dag den 20. marts konferencen »Udfordringer for EU og dets landmænd – Brexit, finansiering og landbrugsreform«. Der sættes bl.a. spot på den kommende EU landbrugsreform og der er mu-lighed for direkte debat i en borgerdialog med bl.a. EU Kommissær Phil Hogan.

- Vi vil to ting med konferencen, siger LHN’s formand Jørgen Popp Petersen. - Vi vil gerne debattere bl.a. den kommende landbrugsreform med EU kommissæren og de øvrige indbudte indlægsholdere og dagen skal gøre os klogere på EU og dets betydning for os som landmænd og borgere.

- Generelt er de danske og tyske landmænd positivt stemt overfor EU og denne pro-holdning skal vi gøre alt for at bevare og styrke i et Europa, som bliver stadig mere EU-skeptisk og nationalt orienteret, således LHN formanden.

- At konferencen er et tysk-dansk samarbejde gør, at vi kan sætte fokus på, at der blandt de helt almindelige landmænd ikke er de store nationale forskelle i synet på den europæiske landbrugspolitik, men at der på det politiske niveau er stor forskel på, hvordan de fælles EU-krav og –retningslinjer implementeres i de enkelte lande, siger Popp Petersen. – Phil Hogan foreslår at lægge flere beslutninger tilbage i de enkelte lande – tættere på borgeren. Dette nærhedsprincip er som udgangspunkt godt, men vi har desværre i Danmark gang på gang set en overimplementering af rammer og regler for landbruget til skade for de danske landmænd og vores konkurrenceevne, og den besked skal Hogan have med tilbage til Bruxelles, fastslår Jørgen Popp.

- Vi er stolte og taknemmelige over, at en række betydende personer og beslutningstagere har valgt at takke ja til at deltage i Tønder. Vi glæder os til at byde velkommen til EU-kommissær Phil Hogan, minister Robert Habeck, Copa præsident Joachim Rukwied, L&F formand Martin Merrild og Venstres Erling Bonnesen, som alle er en del af eftermiddagens program. Formiddagen byder på introduktion og baggrundsviden til temaet i form af indlæg fra en række tyske og danske eksperter på området, siger Popp Petersen.

- Vi håber at rigtigt mange -først og fremmest landmænd – udnytter deres mulighed for medindflydelse og for at blive klogere på noget, som betyder rigtigt meget for deres erhverv, deres hverdag og liv. Sproget er ingen hindring, da vores simultantolke oversætter det hele og alle er velkomne, men det er nødvendigt at tilmelde sig til LHN, slutter Jørgen Popp Petersen.

Læs også