Topledelse på Aarhus Universitet foreslår massiv udtagning af landbrugsjord

Står det til bestyrelsesformand på Aarhus Universitet Connie Hedegaard og rektor Brian Bech Nielsen, så skal der opettes et center til bæredygtig omstilling af landbruget. Et af de tre hovedmål for centret skal være at reducere landbrugsarealet i Danmark med 20 procent.

Landbrugsarealet i Danmarks skal reduceres med 500.000 hektar. Og det skal ske allerede inden 2030.

Sådan lyder det fra rektor på Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen og bestyrelsesformand Connie Hedegaard, der er tidligere klimakommissær i EU i en kronik de to har skrevet i fællesskab hos Altinget.

500.000 hektar svarer til 20 procent af det samlede danske landbrugsareal, som i dag er på cirka 2,6 millioner hektar. I kronikken lyder det, at omkring en tredjedel af de 500.000 hektar skal være lavbundsjorde med stor klimagasemission. De resterende to tredjedele udvælges med henblik på at sikre høj biodiversitet.

Ifølge rektoren og bestyrelsesformanden så skal udtagningen af de 500.000 hektar være et af tre hovedmål, som der skal arbejdes med i et nyt center for bæredygtig omstilling af landbruget, som Aarhus Universtitet ønsker at oprette.

Et af tre hovedmål

De to andre hovedmål, som det potentielt nye center skal finde løsninger til, er en væsentlig reduktion af landbrugets klimagas-udledning, og hvordan man øger produktiviteten og værdien af landbrugsproduktion med 20-30 procent.

Ifølge topledelsen på Aarhus Universitet bliver der i fremtiden brug for at gøre tingene på en helt ny måde.

- Dansk landbrug og fødevareproduktion er nået ufattelig langt, men der er behov for en række helt grundlæggende forandringer af dyrkningsmetoder i fødevareproduktionen og også i forbrugernes adfærd. For nu at bruge et klassisk, dansk ord: Der skal disruption til, lyder det i kronikken, hvor det klart bliver tilkendegivet, at Danmark skal gå allerforrest, når det kommer til at finde løsninger, der også kan bruges globalt.

- I science fiction-romaner sender man ofte en fortrop ud for at udforske nye verdener. Det er den rolle, det nationale center skal have: En pioner i den globale klimakamp. Og det er lige nu, vi skal forpligte os i fællesskab.

- Universiteterne skal i tæt samarbejde med landbruget, fødevaresektoren og politikerne få sendt fortroppen godt af sted – med forskning, praksis og erhvervets erfaring som det brændstof, der skal sikre, at vi udvikler de løsninger, der får os i mål, skriver Connie Hedegaard og Brian Bech Nielsen.

Skal bruge betydelige midler

Aarhus Universitet beder nu om både nationale og europæiske midler i et »betydeligt omfang« til at få centret oprettet. 

Fra universitetet lyder det, at man allerede råder over omtrent 800 hektar jord med tilhørende infrastruktur, der kan anvendes som forsøgsareal og udnyttes til at demonstrere løsninger i praksis og på stor skala. Samtidig har man, argumenterer man, med sine højtrangerede forskningsmiljøer inden for landbrug og fødevarer det faglige afsæt til at rykke hurtigt på denne dagsorden.

Fra Connie Hedegaard og Brian Bech Nielsen bliver det nye center beskrevet som »et levende laboratorium for grøn omstilling«.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

 

Læs også