Coaching kan hjælpe et generationsskifte på vej

Både den yngre og den ældre i et generationsskifte kan have gavn af at benytte en coach for at få processen til at glide.

Coaching er et nyttigt redskab til at få et generationsskifte til at glide. Det fortæller junior virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Janne Sæderup, som er ved at uddanne sig til coach.
Coaching er et nyttigt redskab til at få et generationsskifte til at glide. Det fortæller junior virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Janne Sæderup, som er ved at uddanne sig til coach.

Der er mange faldgruber i et generationsskifte. Økonomi er én ting, men hele det personlige aspekt er en anden. Den unge skal finde sine egne ben at stå på, og den ældre skal give slip.

Her kan en coach være en nyttig hjælp både for den yngre og den ældre generation.

- Den nuværende ejer kan få hjælp til at afklare, hvad der skal ske efterfølgende. Hvordan han får en ny hverdag til at fungere, eller hvordan han kan give slip på produktionen og lade den nye generation komme til, fortæller Janne Sæderup, der er junior virksomhedsrådgiver i Agri Nord og under uddannelse til coach.

Den unge generation står med nogle helt andre problematikker. Her skal det afklares, hvordan han eller hun driver virksomheden videre på sin måde, hvordan man tackler, at far og mor ikke kan slippe bedriften, eller hvordan man bedst udvikler sig som leder og tilegner sig nyttige kompetencer.

Opnå det fulde potentiale

Alle træffer beslutninger ud fra de erfaringer og overbevisninger, de har fået gennem hele livet. Problemet opstår, når disse erfaringer og overbevisninger bliver en begrænsende faktor.

Det kan for eksempel være, at den ældre generation mener, at tingene skal gøres, som da han eller hun overtog gården efter sine forældre

- Gennem coaching er det målet at komme ud over de begrænsende faktorer og netop finde dit fulde potentiale. Visualisere alle dine muligheder. For der er ofte mange flere, end dem vi ser i første omgang, siger Janne Sæderup.

Det kan være, at faren i generationsskiftet skal have afgrænsede arbejdsområder, eller at der lægges en nøje plan for, hvordan den yngre overtager ansvaret og udvikler virksomheden ud fra sin egen forretningsplan.

Hun understreger, at en coach ikke er en mirakelmager, der serverer en trylledrik.

- Som coach er det min fornemste opgave at fungere som en tillidsskabende samtalepartner, der gennem spørgsmål og dialog med den coachede, giver denne muligheder for at se eller gense egne potentialer og muligheder. Derefter hjælper jeg den coachede ud af eventuelle problematikker – store som små, siger hun.

En bedre leder

Principielt er der ingen grænser for, hvornår man kan benytte sig af coaching.

- Et andet eksempel er coaching i at udvikle dig som leder, så du kan udvikle færdigheder og tilegne dig kompetencer til at motivere og engagere dine medarbejder endnu mere, end hvad de måske er i dag, siger Janne Sæderup.

Landmænd, der har været selvstændige i en årrække og vil udvikle deres virksomhed, kan også få afklaring ved at tale med en coach.

- Vi kan afklare, hvad du har af muligheder, hvad du reelt vil med udviklingen, og hvordan du kommer frem til dit mål, siger Janne Sæderup.

En uafhængig samtalepartner

Landmænd kan opleve, at de har nok sparring med for eksempel kollegaer, medarbejdere, økonomirådgiver og ægtefællen.

Men disse sparringspartnere er ikke uafhængige, og de kan have noget i klemme,

- En ekstern coach er derimod uafhængig og en professionel samtalepartner, siger Janne Sæderup.

En af hendes fornemste opgaver som coach er at skabe et refleksivt rum i det omfang, der er behov for, hvor landmanden sagtens kan drømme stort.

- Som coach kan jeg gennem åbne, nysgerrige og undrende spørgsmål udfordre dine forståelser og se perspektivet fra din position. Som ekstern coach er det på den måde muligt for mig at gøre dig bedre rustet til at træffe din beslutning, siger hun.

teba

Læs også

Agri Nord udlodder 3,5 millioner til medlemmerne
Ny HR-virksomhed ser dagens lys
Mange landmænd har en mere bæredygtig virksomhed, end de tror
Fire rådgivningsvirksomheder vil samarbejde om konceptrådgivning
Nyt tilbud om strategirådgivning til landmænd
LandboSyd styrker fagrådgivningen