Nye regler når du fører varer over til privat brug

Pas på: - Fremover skal der blandt andet betales moms af maskiner, der føres over til privat brug, eller bygninger, der lejes ud til private.

Jørgen Nielsen og Daniel Vang Søndergaard er moms- og afgiftseksperter hos Sagro.

Den gamle traktor gør ikke længere nytte på gården. Den er for længst afskrevet, og fremover skal den bruges privat. Så den tages ud af virksomheden.

Hidtil har det ikke betydet så meget, for når den slags maskiner blev taget ud, skete det til kostpris og med en reguleringsperiode på 5 år efter købet. Fra den 1. juli 2021 har den imidlertid skullet tages ud til markedspris. Og så skal der betales moms af markedsprisen.

- Når man tager noget ud af virksomheden – for eksempel maskiner – skal man betragte det på samme måde, som hvis man havde solgt det til en maskinhandler. Og så skal man jo betale moms af salget, forklarer Jørgen Nielsen og Daniel Vang Søndergaard, økonomirådgivere i Sagro.

- Selvom en traktor er købt i 1965, skal den stadig tages ud til markedspris, understreger de to rådgivere.

De nye regler betyder, at man skal være ekstra påpasselig med at få de taget de ting ud, der eventuelt er overgået til privat, når momsopgørelsen for første halvår af 2021 skal laves.

Reglerne kan blandt andet få betydning for de bedrifter, der nedlægges. Her vil nogle maskiner typisk overgå til privat brug. Hidtil er det i praksis sket uden moms på grund af reguleringsperioden på de 5 år. Det er altså slut nu.

Bygninger og byggegrunde

Der gælder særlige regler for bygninger, som tages ud af bedriften. For gamle bygninger, der ikke er lavet om, har de nye momsregler ikke den store betydning. Men har man bygget om inden for de seneste år, skal der måske betales moms.

Særligt ejere af byggegrunde kan i fremtiden få en dyr oplevelse. Hidtil har man kunnet tage byggegrunde ud til kostprisen. Fremover skal det være til markedsprisen, og den kan være langt, langt højere. Byggegrunde er for eksempel meget ofte steget i værdi, siden de blev købt, forklarer Jørgen Nielsen og Daniel Vang Søndergaard, Sagro.

De to har en klar opfordring: Få gjort op med den momsmæssige udtagning nu – det kan blive dyrere senere.

Dertil kommer, at det fremover bliver vanskeligt at fastslå en markedsværdi.

- Man kan jo ikke bare se på, hvad varer for eksempel er udbudt til. For de er jo netop ikke solgt, understreger Sagros moms- og afgiftseksperter.

Læs også