Fremtidsfuldmagt

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Af Jacob Engel Weber, Advokathuset Slagelse

Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold som for eksempel pleje, omsorg, indlæggelse, bosted og økonomiske forhold som eksempelvis dine bankforretninger, lejeaftaler, salg af hus.

Det smarte er, at fuldmagten først træder i kraft på et senere tidspunkt, nemlig når du ikke længere selv har evnen på grund af sygdom eller mental svækkelse til at tage dig af forholdene. Ved fuldmagten bestemmer du præcis, hvilke områder fuldmagten skal omfatte.

Du bestemmer selv, hvem der skal være din fremtidsfuldmægtig – en person du særligt stoler på, ligesom du kan bestemme fuldmagtens konkrete indhold og omfang. Fordelen er også, at du kan udpege en eller flere (subsidiære) fremtidsfuldmægtige, ligesom du kan begrænse fuldmagten til at angå et eller flere bestemte forhold.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt med din NemId i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fuldmagten. Notaren er en person ansat ved retten.

Formålet er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftmæssigt, og at du ikke har oprettet fuldmagten under pres, men at fuldmagten er udtryk for dine egne ønsker for fremtiden. Du kan altid tilbagekalde en fuldmagt eller ændre den indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Når du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten du eller fuldmægtigen bede Familieretshuset om at sætte fuldmagten i kraft. Vurderer Familieretshuset, at du er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Familieretshuset afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Familieretshuset måtte finde det betænkeligt.

1. Familieretshuset har truffet afgørelse om det.

2. Du selv, hvis det er muligt, har givet dit tilsagn.

3. Dine nærmeste pårørende er blevet hørt.

4. Der er indhentet lægelige oplysninger omkring din tilstand.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft tinglyses den i personbogen under dit cpr.nr., sådan at offentlige myndigheder, banker og andre aftalepartnere kan se, hvem der er legitimeret til at råde og disponere.

Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil Familieretshuset føre et såkaldt hvilende tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Det betyder, at Familieretshuset kun griber ind, hvis Familieretshuset bliver bekendt med en problemstilling i forhold til varetagelsen af dine interesser. Men i selve fuldmagten har du mulighed for at bestemme, at en person skal føre tilsyn med den der har fremtidsfuldmagten.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens du er i stand til at handle fornuftsmæssigt – og sikre dine interesser, når du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt – derfor har vi alle brug for en fremtidsfuldmagt.

Læs også