Bornholmerne stemte ja til VKST-rådgivning

Medlemmerne i Bornholms Landbrug & Fødevarer har på en ekstraordinær generalforsamling stemt ja til sammenlægningen med VKST.

 Frederik Tolstrup, formanden for Bornholms Landbrug & Fødevarer, fortalte på den ekstraordinære generalforsamling om de mange årsager, der har ligget til grund for, at bestyrelsen anbefalede en sammenlægning. Foto: VKST

Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag om at lægge rådgivningen i Bornholms Landbrug & Fødevarer sammen med VKST, da medlemmerne i den bornholmske forening stemte om forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, der foregik i Aakirkeby-Hallerne.

Formanden for Bornholms Landbrug & Fødevarer, Frederik Tolstrup, fortalte på generalforsamlingen om de mange årsager, der har ligget til grund for, at bestyrelsen anbefalede en sammenlægning.

- Der er mange udfordringer for en lille forening og en lille virksomhed som Bornholms Landbrug & Fødevarer. Det er udfordringer som rekruttering grundet geografien, øget omkostningsniveau, fordi der bliver færre DLBR-virksomheder til at deles om de fælles omkostninger – og ikke mindst en nedgang i omsætningen grundet strukturudviklingen.

Det er ønsket om at kunne tilbyde landbruget på Bornholm en uvildig og specialiseret rådgivning, der ligger bag sammenlægningen.

Bedre rustet til fremtiden

- Med sammenlægningen kan vi tilbyde den specialiseret rådgivning, som mange landmænd i dag og i fremtiden forventer fra deres rådgivere. Vi er med andre ord bedre rustet til fremtiden, lyder det fra Frederik Tolstrup, der fortsætter:

- Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med VKST, og vi er derfor meget tilfredse med at, VKST også er klar til at lægge sig sammen med BLF.

Bestyrelsens indstilling gav anledning til forskellige spørgsmål og bemærkninger, men den generelle holdning fra medlemmernes side var en stor opbakning, som afstemningens resultat også viste, eftersom 38 stemte ja til sammenlægningen og to stemte nej.

- Med sammenlægningen kan vi tilbyde den specialiseret rådgivning, som mange landmænd i dag og i fremtiden forventer fra deres rådgivere. Vi er med andre ord bedre rustet til fremtiden.

Frederik Tolstrup, formand for Bornholms Landbrug & Fødevarer

Grundig proces

- Jeg er meget glad for den tillid, som både bestyrelsen og medlemmerne af Bornholms Landbrug & Fødevarer har vist os, og jeg glæder mig til, at vi sammen skal udvikle VKST til gavn for alle vores medlemmer og kunder, siger Torben Hansen, der er formand for VKST.

I VKST har der ikke været ekstraordinær generalforsamling, da bestyrelsen jævnfør vedtægterne har mandat til at kunne beslutte samarbejder af den type, der er tale om i dette tilfælde.

Fra at de to bestyrelser i henholdsvis Bornholms Landbrug & Fødevarer og VKST annoncerede forslaget den 29. august, er medlemmer og medarbejdere i de to foreninger informeret grundigt om de bevæggrunde, som ligger bag ønsket om at lægge rådgivningen sammen – en løsning, der er til gavn for landmænd, rådgivning og medarbejdere.

VKST-fakta

  • Der er 28 ansatte i Bornholms Landbrug & Fødevarer og 280 ansatte i VKST.
  • Rådgivningen samles i VKST f.m.ba., hvor alle medarbejdere fra Bornholms Landbrug & Fødevarer i fremtiden har ansættelse.
  • Bornholms Landbrug & Fødevarer fortsætter som en selvstændig forening og som ejere af Kannikegaard i Aakirkeby.
  • VKST vil med sammenlægningen have kontorer i Aakirkeby, Nykøbing Falster og Sorø – foruden to forsøgsafdelinger ved henholdsvis Ringsted og Holeby på Lolland.

Læs også