Landboforening fik deltidslandmand ud af skatteklemme

Ejvind Christiansen i Bur ved Vemb har drevet landbrug i næsten 46 år. Derfor kom det som noget af en overraskelse for ham, da Skat i 2013 pludselig karakteriserede hans landbrug som hobby i tre regnskabsår. Nu har Ejvind Christiansen med hjælp fra Sagro fået medhold i, at hans 10 ammekøer og 15 kalve er at betragte som erhverv.

Ejvind Christiansen kommer i 1974 som 25-årig ind i landbruget i et I/S sammen med sin far. Han driver det skiftevis med kvæg og svin frem til 2006, hvor gården sælges til sønnen, mens han og hustruen Johanne flytter til sønnens gård. Her køber han ammekøer til afgræsning af engarealer og får arbejde ved siden af hos entreprenør Kaj Bech, Holstebro.

Syv år senere får Ejvind Christiansen besked fra Skat om, at hans bedrift betragtes som hobbylandbrug i årene 2011-2013.

 

Skat splittede bedriften op

Skat mener, at efterbetaling fra Danish Crown ikke kan tælle med i, hvorvidt bedriften er overskudsgivende, ligesom Skat vælger at dele driften op i grene, så indtægten fra køerne og udlejning af maskiner ikke betragtes som én samlet bedrift. Dermed er det kun den overskudsgivende del, som betragtes som erhvervsmæssigt, mens køerne og afgræsningen betragtes som hobby. Efterbetalingen fra Danish Crown beskattes særskilt som anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Ejvind Christiansen vælger at indbetale det beløb, som Skat havde sat ham til i restskat. Sideløbende protesterer Sagros rådgivere Kirsten Kjeldal og Palle Høj mod Skats vurdering.

- Vi fandt det urimeligt, at den efterbetaling, som han fik fra Danish Crown, i årene efter han skiftede svineproduktionen ud med ammekvæg, blev trukket ud som noget, der ikke havde med bedriften af gøre. Det er jo meget normalt, at landmænd har flere aktiviteter for at få indtjening, siger direktør i Sagro Regnskab, Palle Høj.

Skats afgørelse bliver dog støttet af først skatteankenævnet og siden indstillingen til landsskatteretten, alt imens Ejvind Christiansen driver gården videre med overskud år efter år, og uden at Skat har indvendinger.

 

Indvendinger og kovendinger

Sagro og Ejvind Christiansen bliver i foråret kaldt til forhandling, hvor de kan fremlægge argumenterne, uden at det dog giver noget andet resultat.

I juni bliver der så berammet et retsmøde i skatteankestyrelsen.

- På det tidspunkt havde jeg vel nærmest opgivet, og tænkte, at det kunne være lige meget, erkender Ejvind Christiansen.

Da han nogen tid senere får et brev fra Skatteankestyrelsen, kan han ud fra de 23 siders mange ord ikke helt udlede, om han har vundet eller tabt.

Sagro kunne dog fortælle ham, at han havde vundet sagen.

- Det handler om cirka 70.000 kroner, der skulle betales, så det havde vi jo nok klaret, og vi havde jo betalt restskatten ind – men jeg havde da den holdning, at hvis jeg havde tabt, så var jeg stoppet med at være landmand, siger Ejvind Christiansen.

Han mener, at det er skammeligt, hvis det ikke skal være muligt at drive mindre deltidsbrug. I hans tilfælde handler det om afgræsning af engarealer, hvilket er til gavn for både miljø og biodiversitet.

Og han har derfor også svært ved at forstå logikken i, at staten i det ene hjørne har en klimadagsorden, mens der i det andet spændes ben for aktiviteter med miljø- og klimagevinst.

 

Flere tilfælde

Ejvind Christiansen er i dag »en lille smule glad«, indrømmer han, og sammen med hustruen Johanne gav afslutningen på sagen ham mulighed for at købe en nyere bil.

Sagro har oplevet flere tilfælde af sager, hvor Skat trækker kortet med »fritids-landbrug«, hvilket i mange tilfælde umuliggør en lille bedrift.

Det er i mange tilfælde lykkedes for Sagro at få ændret den type afgørelser, ligesom Sagro også rådgiver landmændene om reglerne, så de holder sig inden for rammerne.

- Det er fuldstændig uansvarligt at holde danske skatteydere hen i næsten 5 år, fra Skat dømmer dem for hobbybrug, og til Landsskatteretten giver skatteyder medhold i, at hans virksomhed drives erhvervsmæssigt og landbrugsfagligt korrekt, siger Palle Høj.

Læs også