Rådgivningsfusionen:: Organisationen på plads

Fyn har fået tre chefer med i den øverste ledelse i fusionen mellem Centrovice og LMO.

Den 1. november blev landets største rådgivningsvirksomhed i landbrugssektoren dannet. Det skete med fusionen mellem fynske Centrovice og LMO I/S, der dækker et stort område i den østlige del af Jylland.

Formålet har for Centrovice og de otte jyske landboforeninger, som står bag LMO, været at styrke og fremsikre rådgivningen overfor landbruget og de øvrige kunder, som er tilknyttet de i alt otte lokale rådgivningshuse. Men i sagens natur også at opnå en synergi og rationaliseringsgevinst.

I den forbindelse er organisationen nu blevet tilpasset til det nye store fælles selskab, både på ledelsesplan, indenfor de enkelte afdelinger og med samkøring af flere stabsfunktioner.

Stabsfunktioner nedlagt

Torsdag i forrige uge fik samtlige omkring 600 medarbejdere præsenteret den nye organisationsplan.

- Vi har måtte sige farvel til et antal medarbejdere. Ikke på grund af personerne, som alle har passet deres arbejde godt. Men simpelthen fordi deres stabsfunktion er blevet lukket ned, da vi jo ikke skal have kommunikation, internt bogholderi eller andre lokale funktioner hvert sted, understreger administrerende direktør Jan Winther.

Han pointerer, at der ikke bliver tale om flytninger af ansatte, men at medarbejderne indenfor de enkelte funktionsområder kommer til at arbejde på tværs af alle fire rådgivningscentre, henholdsvis i Vissenbjerg, Horsens, Søften og Viborg, samt de fire satellitkontorer i Øster Vrå, Aars, Samsø og på Ærø.

Tre chefer i Vissenbjerg

I det øverste lag i den nye organisationsplan er ledergruppen med cheferne for de enkelte områder sammen med direktør Jan Winther.

To afdelingschefer fra det hidtidige Centrovice er blevet udnævnt som ledere af hver et stort område i det nye rådgivningsselskab.

Det er Anette Greve Christensen, der siden 2006 har arbejdet i Vissenbjerg, og fra 2010 som HR-chef. Et ansvarsområde, hun nu får overfor de ikke mindre end 600 medarbejdere i det nye regi.
Også afdelingschef i økonomiafdelingen, Niels Borello Lausen, er blevet leder i den nye organisation. Han får ansvaret for driftsøkonomirådgivningen indenfor både kvæg, svin og byggeområdet.

Endelig får også et tredje medlem af ledergruppen kontor i Vissenbjerg. Det er Carsten Kragh Paulsen, som rykker til Fyn fra rådgivningscentret i Horsens. Hidtil har han været chef for LMO Business, og i det nye selskab fortsætter han med at stå spidsen for medarbejderne, som har kontakten til især de større produktionslandbrug hvad angår rådgivning. Og for selskaber og skat på tværs af alle virksomhedstyper.

Nyt navn i det nye år

Frem til jul arbejdes der på alle fonter intenst for at implementere den nye organisation.

- Cheferne er nu rundt i alle afdelinger, hvor der er nye medarbejdere og konstellationer, og samkøringen af de mange afdelinger og funktioner er allerede godt i gang, fortæller Jan Winther.

Desuden arbejdes der på at finde et nyt fælles navn til rådgivningsselskabet. Direktøren venter, at det vil kunne offentliggøres i begyndelsen af det nye år.

 

Læs også