Topadvokat til Sønderby Legal

Sønderby Legal med hovedkontor i Randers opgraderer sine juridiske kompetencer yderligere på landbrugsfronten og byder velkommen til advokat Anders Stoltenberg (H), der indtræder som partner 1. juli.

- Anders Stoltenberg er en særdeles anerkendt advokat, som vi er stolte over at kunne byde velkommen i vores kreds. Han tilføjer os væsentlige kompetencer indenfor landbrug og bidrager med sin betydelige internationale erfaring og sit omfattende netværk via sit mangeårige medlemskab af bestyrelsen i det verdensomspændende advokatsamarbejde LAW, siger advokat og partner Hans Sønderby Christensen.

Anders Stoltenberg, der fik sin bestalling som advokat i 1989, er specialiseret i rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder særligt på landbrugsområdet, herunder de større erhvervsjordbrug, og repræsenterer herudover en række internationale klienter.

Det er en kombination, der spiller godt sammen med Sønderby Legal, der har specialiseret sig i EU-retslige forhold, og repræsenterer en række større organisationer med tilknytning til landbrugssektoren, blandt andre interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug. Sønderby Legal har blandt andet via en række domme medvirket til at få den danske randzonelov ophævet samt at få ophævet fedtafgiften på vegne af Danske Slagtermestre.

- Jeg glæder mig meget til samarbejdet som partner i Sønderby Legal. Sammen har vi de kompetencer og den volumen, som er nødvendig til at yde dansk landbrug specialiseret juridisk bistand indenfor alle områder, siger Anders Stoltenberg.

Anders Stoltenberg er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1986 og har siden 2005 været partner i Moltke-Leth. Han er 55 år og bosiddende i Vordingborg.

Sønderby Legal er ekspanderet kraftigt siden firmaets etablering 1. oktober 2016 og beskæftiger i dag 18 medarbejdere. Sønderby Legals landbrugsafdeling, SL AGRO er specialiseret i juridisk rådgivning til landbruget, der i vid udstrækning reguleres af komplekse EU-retlige regler. Fremover bliver Anders Stoltenberg medlem af SL Agro leder for Sønderby Legals kontor i København.

SL Agro ledes af Trine Trærup Olsen og består desuden af partner og advokat Niels Munch (H), advokat Jens Jacob Halling (H) og partner og advokat (H), Hans Sønderby Christensen.

Sønderby Legals kontor i København skifter samtidig kontoradresse til advokat Anders Stoltenbergs hidtidige domiciladresse, Amaliegade 12, 1256 København K og indgår i tilknytning hertil i et integreret kontorfællesskab med advokatfirmaet Moltke-Leth.

Læs også