Rådgiver anbefaler miljøscreening inden køb af ejendom

Hvis en ny lov om samdrift i landbruget vedtages og træder i kraft efter planen pr. 2. kvartal 2024, så kan det komme til betyde, at landmænd, der planlægger at købe nabogården, skal sikre sig, at deres samlede drift overholder miljøbestemmelserne.

- Dette omfatter blandt andet reglerne om støj, lugtgener og ammoniak til naturarealer, oplyser Jan Haarbo, der er miljørådgiver hos Fjordland.

Han anbefaler generelt, at man som landmand får foretaget en miljøscreening, før man foretager køb af en ejendom, men påpeger, at det med de nye regler gør dette endnu mere relevant.

- En miljøscreening kan medvirke til, at landmanden undgår at lave en fejlinvestering, eller at eventuelle udvidelsesplaner må skrottes, påpeger han.

Læs også