Forlænger fristen for opdatering af BBR-oplysninger

Seges har indgået en aftale med Skat om at forlænge fristen for opdatering af BBR-oplysninger frem til udgangen af oktober i år.

Skat er i færd med at opdatere det landsdækkende BBR-register med data om bygninger og boliger. Det gælder også for landbrugsbygninger, som i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede til at danne grundlag for den fremtidige ejendomsvurdering.

Seges har sammen med DLBR-virksomhederne indgået en aftale med Skat om, at landbrugets konsulenter kan yde hjælp til landmænd omkring indberetningen af oplysninger. Det er selvfølgeligt frivilligt, om landmændene benytter sig af konsulenterne til indberetningen, eller selv står for den i samarbejde med skattevæsnet.

Det var oprindeligt meningen, at aftalen skulle udløbe ved udgangen af juni 2018, men den er nu forlænget, fortæller Søren Hjorth, der er chefkonsulent i Seges’ skatteafdeling.

- Vi har forlænget aftalen, så konsulenter fra DLBR frem til udgangen af oktober 2018 kan hjælpe deres landmandskunder med indberetninger til Skat. Ønsker man som landmand hjælp til ajourføring af BBR-oplysningerne skal man derfor henvende sig til sin konsulent, siger han.

Læs også