Overskuddet styrtdykker for dansk svineproducent i Rumænien efter ASF-udbrud

DCH International, der driver landbrug i Rumænien, kunne på deres generalforsamling berette om deres hidtil laveste overskud grundet afrikansk svinepest.

DCH Internationals samlede produktionskapacitet består i dag af 18.000 søer med tilhørende slagtesvineproduktion og beskæftiger i alt cirka 450 medarbejdere i Rumænien. Foto: DCH

Udbredelsen af afrikansk svinepest (ASF) har skabt udfordringer for en række europæiske landbrugsvirksomheder. Det gør sig ikke mindst gældende for danske DCH International, der driver 10 svinefarme i Rumænien.

Virksomheden kunne nemlig afsløre et resultat på cirka 1,5 millioner kroner før negativ værdiregulering af besætningen, da de præsenterede deres årsrapport for 2020 for aktionærerne på generalforsamlingen den 25. maj. Og det er det laveste resultat siden etableringen i Rumænien for 15 år siden. DCH International har således leveret et EBIT-resultat på -53 millioner kroner og et resultat før skat på -64,5 millioner kroner.

Resultatet blev opnået baseret på en omsætning på 578 millioner kroner før en negativ værdiregulering af besætningen på cirka -80 millioner kroner grundet lavere svinekødspriser ved udgangen af 2020 - sammenlignet med et plus på 78 millioner kroner i 2019. 

ASF spændte ben

Den gennemsnitlige svinepris i 2020 var 1,52 euro (11,30 danske kroner) pr. kg, og altså 7 procent lavere end i 2019. I 2020 nåede den samlede svineproduktion op på 427.000 svin inden for virksomhedens 10 produktionssteder i Rumænien, hvoraf so-farmen, der blev ramt af ASF i begyndelsen af 2020, var ude af produktion det meste af året.

Samlet set blev resultatet negativt påvirket af direkte og indirekte omkostninger forbundet med ASF, der løb op i 61,7 millioner kroner. Udfordringerne med ASF bidrog også til, at produktiviteten faldt til 30 svin produceret pr. so.

Bestyrelsen og ledelsen for DCH International beskriver årets resultat som utilfredsstillende set fra et økonomisk perspektiv, men tilfredsstillende set i lyset af de store udfordringer forårsaget af spredningen af ASF i Rumænien.

Udfordringer - og muligheder - forude

I begyndelsen af 2021 blev virksomheden igen ramt af et udbrud af ASF. Produktionen er i gang med at genopbygge svinebesætningen og forventes at være tilbage i fuld produktion inden 2022. Derfor vil resultatet for 2021 også blive væsentligt negativt påvirket af ASF. 

DCH forventer imidlertid, at priserne på svinekød vil stige i 2021, hvilket sammen med en stærkt faldende kommerciel produktion af svin i Rumænien generelt giver forventning om et tilfredsstillende resultat.

På generalforsamlingen blev de nuværende bestyrelsesmedlemmer genvalgt, og bestyrelsen genudnævnte derefter Torben Svejgaard som formand for bestyrelsen.

Læs også