Halmselskab trodser coronaudfordringer og høje transportpriser

Det andelsejede Halmselskabet Danmark har øget sin omsætning med mere end 40 millioner kroner, selvom virksomheden, som mange andre, er blevet påvirket af hjemmearbejde og højere transportomkostninger.

Den globale coronapandemi tvang en stor del af verdens befolkning til at arbejde hjemmefra i et omfang, der ikke er set før. Den slags udfordringer har dog tydeligvis ikke haft den store negative indvirkning hos det andelsejede Halmselskabet Danmark, som afsætter sine ejeres halm til ind- og udland.

Omsætningen er steget fra 76,9 millioner kroner i forrige regnskabsår til 119,8 millioner kroner i det seneste regnskab. Resultat er steget fra 61.382 kroner til 211.234 kroner. Virksomheden drives dog som non-profit, og der betales typisk restbetaling til andelshaverne af årets resultat. 

- Ledelsen anser udviklingen i selskabet som tilfredsstillende. Vi kom godt igennem 20/21 på trods af corona, som med min sin tilstedeværelse har besværliggjort tingene og bevirket, at andelshavere/kunder, såvel som kontoret har måtte arbejde hjemmefra i længere perioder, skriver Halmselskabet Danmark i sin ledelsesberetning.

Halmselskabet har, udover coronaudfordringerne, også måttet slås med højere transportomkostninger. Noget, man tilsyneladende også er sluppet godt fra, da man har vækstet ’stort’ på eksportmarkederne.

Afsætningen af halm udgjorde i alt 176.613 tons, inklusive omsætningen i datterselskaberne Dansk Biohalm Aps, Langhalm Aps og Danstraw. Egenkapitalen er på 5,1 millioner kroner.

Om Halmselskabet Danmark

Selskabets formål er at virke til fremme af andelshavernes fælles interesser om afsætning af deres halmproduktion gennem deres deltagelse i selskabet som leverandører af halm fra deres landbrugsejendomme eller virksomheder i øvrigt.

Den enkelte andelshaver tegner ved indmeldelsen kontrakt med selskabet om levering af en bestemt årlig mængde halm til selskabet. Som udgangspunkt ligger denne mængde fast år for år, idet der er en kontraktlig bindingsperiode på mere end et år.

Samarbejdet er opbygget efter et non profit princip, som baserer sig på, at priserne for halmleverancerne fra andelshaverne for det enkelte regnskabsår fastsættes dels i form af en foreløbig aconto pris, som bestyrelsen fastlægger ud fra et forsigtighedsprincip umiddelbart forud for regnskabsårets begyndelse, dels i form af en opgørelse fra bestyrelsens side af slutafregningen efter regnskabsårets afslutning, når det endelige resultat af årets drift foreligger.

Generalforsamlingen kan beslutte at foretage en slutdisponering i form af beregning af en normal forrentning af andelskapitalen.

Regnskabstal for Halmselskabet Danmark A.M.B.A
Regnskabstal

Læs også