128 millioner kroner til medlemmerne

Med det stærke resultat i et udfordrende år har Danish Agros bestyrelse besluttet at øge overskudsdeklareringen for 2021 med 100 millioner kroner.

Danish Agros vedtægter foreskriver, at foreningens medlemmer kan tilgodeses gennem overskudsudlodning med 10 procent af overskuddet efter skat og minoritetsinteresser, når soliditeten er på mellem 25-30 procent. Ved over 30 procent udloddes 25 procent af overskuddet.

Med en soliditet i 2021 på 29,1 procent og et resultat efter skat og minoritetsinteresser på 286 millioner ville det dermed udløse 28 millioner kroner.

Men helt ekstraordinært har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen i Danish Agro A.m.b.a. den 3. marts, at der udloddes ekstra 100 millioner kroner. Dermed vil der samlet blive udloddet 128 millioner kroner til de 8.350 danske landmænd, som er medlem i andelsgrovvarekoncernen.

Høje priser er årsagen

- Faldet i soliditeten til under 30 procent skyldes ene og alene de høje produktpriser og vores øgede lagre på grund af forsyningsudfordringerne. Det giver store pengebindinger på varelagre og debitorer. Med den helt ekstraordinære situation og sammenholdt med vor finansielle styrke vil vi tilgodese vore andelshavere, hvor ikke mindst den animalske produktion er presset i hverdagen, siger koncernchef Henning Haahr, der samtidig afviser, at det sker af konkurrencemæssige årsager.

Den vedtægtsmæssige overskudsdeklarering på 28 millioner kroner fordeles efter medlemmernes samhandel gennem regnskabsåret, mens den ekstraordinære udlodning fordeles efter medlemmernes handel med Danish Agro i de seneste tre år.

- Det er, udtaler bestyrelsesformand Jørgen H. Mikkelsen, et naturligt mål for os som andelsselskab, at vi er i stand til at præmiere vores medlemmer, når de økonomiske forudsætninger er til stede. På baggrund af årets gode resultat er der plads til den større overskudsudlodning til vores ejere end normalt.

- Det går fint i hånd med virksomhedens mulighed for yderligere at udvikle sig, siger han og forventer en soliditetsgrad i 2022 i niveauet 32 procent, således det ifølge vedtægterne igen giver mulighed for at udbetale 25 procent af overskuddet efter skat.

Læs også