Rekordstore tal fra Danish Agro

2021-regnskabet fra Danish Agro er så godt, at grovvarekoncernen har rekord i både omsætning og resultat før skat.

Det var en yderst tilfreds koncernchef hos Danish Agro, Henning Haahr, som kunne løfte sløret for sidste års resultater hos andelsgrovvarekoncernen. Og det er til trods for, at det samtidig var et meget specielt år med store prisudsving, corona-udfordringer med forsyningsvanskeligheder og stigende priser for energi og fragt.

Der er tale om et rekordregnskab med både hidtil bedste resultat og den største omsætning i koncernens historie på 44 milliarder kroner, eller næsten fem milliarder mere end året før. Resultatet før skat er 649 millioner kroner eller ikke mindre end 32 procent højere end 2020.

Henning Haahr understregede ved offentliggørelsen, at omsætningsstigningen ikke er skabt gennem akkvisitioner, med undtagelse af indlemmelsen af Himmerlands Grovvarer i starten af året.

- Den kommer primært fra de øgede priser, bundne tonnager og stigende markedsandele. De meget høje priser, ikke mindst i andet halvår, har sat sit aftryk på balancen, som er øget med 2,5 milliarder til 19,8 milliarder.

Koncernchefen påpegede, at varelagre som afgrøder, hvor priserne er steget markant, er finansielt afdækket. Det samme er foderingredienserne og foderkontrakter, og derfor frygter han ikke, hvis der skulle komme et prisdyk.

Ekstraordinær indstilling

Danish Agros vedtægter foreskriver, at foreningens medlemmer kan tilgodeses gennem overskudsudlodning med 10 procent af overskuddet efter skat og minoritetsinteresser, når soliditeten er på mellem 25-30 procent. Ved over 30 procent udloddes 25 procent af overskuddet.

Med en soliditet i 2021 på 29,1 procent og et resultat efter skat og minoritetsinteresser på 286 millioner kroner ville det dermed udløse 28 millioner kroner.

Men helt ekstraordinært har bestyrelsen indstillet til generalforsamlingen i Danish Agro A.m.b.a. den 3. marts, at der udloddes ekstra 100 millioner kroner. Dermed vil der samlet blive udloddet 128 millioner kroner til de 8.350 danske landmænd, som er medlem i andelsgrovvarekoncernen.

Læs også