Opfordrer til at vælge landbrugsskole som sabbat-år

Regeringen har i et nyt uddannelsesudspil foreslået, at 25 procent af pladserne på de videregående uddannelser skal være reserveret til studerende, der er kommet ind via det såkaldte kvote 2. 

Her bliver de mulige studerende vurderet på baggrund af erfaring frem for gymnasiekarakterer, og skal eventuelt bestå en optagelsesprøve. Det forslag hilser man velkomment hos Bygholm Landbrugsskole, hvor man selv netop har gennemført en fokusgruppeanalyse om gymnasieelevers kendskab til andre studier og herunder om deres forhold til sabatår.

Bygholm Landbrugsskoles undersøgelse viser, at studenterne har tre ønsker til deres sabatår. De vil tjene penge. De vil på højskole. Og de vil ud og rejse i verden. Tre ønsker, der alle kan kombineres gennem eksempelvis Bygholms EUX-forløb, hvor man kombinerer en gymnasiel eksamen med en erhvervsuddannelse. Og man mener samtidig, at et sådant EUX-forløb er en stor fordel, når man skal søge videre i uddannelsessystemet. 

- Jeg ser jo, at vi afleverer en del faglærte landmænd med studentereksamen til videregående uddannelser som f.eks. dyrlæge via kvote 2. Det gælder både for vores EUX-elever og for dem, som har taget vores turboforløb for studenter, hvor man sparer mere end et år på uddannelsen, så den kun tager knapt tre år, fortæller Erik Kallehave Kristensen.

Læs også