Skovrådgiver: - Med tilskud kan jordejere rejse skov for nul kroner

Ifølge skov- og naturrådgiver Martin Snedker Hansen fra LandboSyd kan skovrejsning praktisk talt ske for nul kroner, med det nuværende tilskud.

SKOVREJSNING Interessen for skovrejsning er stigende, men baggrunden meget individuel, når jordejere ønsker at lade vedvarende beplantning pryde et større eller mindre areal omkring ejendommen.

Skov- og naturrådgiver Martin Snedker Hansen har siden 2009 beskæftiget sig med skovrejsning, både som skovrejsningskonsulent, som selvstændig og nu som skov- og naturrådgiver ved LandboSyd.

Med sin store erfaring står han klar til at bistå fremtidige og nuværende skovejere med gode råd og vejledning – uanset om det handler om at rejse skov for at øge ejendommens herlighedsværdi, skov, der skal passe til glæden ved jagt og natur, eller for at få en rideskov.  

Nul kroner eller overskud

Og går man med en drøm om at rejse skov på sin ejendom, så skal det ifølge Martin Snedker Hansen ikke længere være kostprisen til etableringen, der afskrækker jordejere fra at plante træer i større stil. Med den nuværende ordning kan jordejere faktisk få sig en skov for praktisk taget nul kroner – og på de bare lidt større arealer kan man tilmed have et overskud på skovrejsningen.

- Sagen er den, at det beløb, man kan få i tilskud fra Landbrugsstyrelsen, dækker kostprisen på planter og plantning, samt de rådgivningstimer der skal til, hvis jeg skal stå for skitseforslag, ansøgning af tilskud, ansøgning til kommune, bestilling af planter og entreprenører. Og med de priser, jeg kender fra markedet, kan man spare mellem en fjerdedel og en tredjedel på skovrejsningen ved at benytte den model som LandboSyd tilbyder, sammenlignet med priserne ved et traditionelt »skovrejsningsfirma«, forklarer Martin Snedker Hansen nærmere.

Det er ikke nødvendigt at være medlem af LandboSyd for at få hjælp til skovrejsning.

- Vi servicerer også eksterne kunder. Og det første konsulentbesøg, hvor der udarbejdes et skitseforslag samt en likviditetsoversigt, så man har et overblik over økonomien i projektet, er gratis, tilføjer skovrådgiveren, der samtidig gør opmærksom på, at der skal foreligge afgørelse fra det lokale museum samt kommunen, inden man kan søge tilskud.

- Så man skal i gang i god tid inden ansøgningsfristen. 

Privat skovrejsning

Der er afsat 70 millioner kroner til privat skovrejsning i 2020, og i modsætning til tidligere kan der nu søges tilskud til privat skovrejsning, helt ned til minimum 2 hektar ny skov.

- I den gamle ordning lå arealet på mindst fem hektar. Det betyder, at vi lige nu har flere ansøgninger til skovrejsning, men på mindre arealer, fortæller Martin Snedker Hansen, der uddyber nærmere, at det blandt andet også tæller de mindre og lidt skæve og lave arealer hos landmænd, hvor jorden er vanskelig at dyrke, og udbytterne alligevel er lave.

Man kan få tilskud til at etablere løv- eller nåletræsbevoksninger, og til skovbryn, og til hegning, og etablering og pleje skal ske uden pesticider.

Ifølge LandboSyd ligger tilskuddet til løvskov på 32.000 kroner pr. hektar, tilskuddet til nåleskov ligger på 16.000 kroner pr. hektar, mens tilskud til vildthegn er på 15 kroner pr. meter til opsætning. Herudover er der ingen kendt bagkant på hektarstøtten, som man beholder ved skovrejsning.

- Omkostningerne til planter afhænger naturligvis meget af, hvilke træarter man vælger. Men her kører jeg efter blandinger med træarter af høj kvalitet, som naturligvis også tilpasses efter skovens formål, forklarer skovrådgiveren, der har erfaring med etablering af skove på helt op til 100 hektar i det sønderjyske.  

Plant for vildtet

LandboSyd gør i øvrigt opmærksom på muligheden for at ansøge om Naturstyrelsens tilskudsordning »Plant for vildtet«, hvor ansøgningsfristen er den 31. oktober.

Der er her tale om en ordning, hvor der ydes tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet, og der kan søges om et tilskud på 75 procent af planternes pris.

Naturstyrelsen leverer planterne, og lodsejer betaler 25 procent af prisen, plus moms og fragt. Man skal oplyse, hvor man har tænkt sig at plante, og hvilke planter, man gerne vil plante. Planterne leveres i foråret 2021.

Martin Snedker Hansen kan også hjælpe med at søge dette tilskud hjem.

 

Læs også