Urørt skov i høring

Naturstyrelsen har for nylig sendt den geografiske placering af cirka 29.000 hektar urørt skov i høring.

I forlængelse af den politiske aftale om den største udpegning af urørt skov i Danmark nogensinde, har Naturstyrelsen tidligere på sommeren sendt de konkrete udpegninger af i alt 29.000 hektar urørt skov på statens arealer i høring.

Skovene, hvor den kommercielle skovdrift stopper, ligger især i det østlige Danmark men også i Østjylland. Det drejer sig primært om gamle løvskovsområder, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst.

Naturstyrelsen leverer i dag størstedelen af det danske certificerede træ til træindustrien. I den forbindelse er det besluttet, at løvtræshugsten i de nye urørte statsskove udfases gradvist over en seksårig periode.

Det sker for at sikre, at blandt andet de danske løvtræssavværker kan tilpasse sig den nye markedssituation, når der udlægges mere urørt skov

Løvtræshugsten ophører

Det betød, at der i 2021 blev leveret 70 procent af en normal løvtræshugst, og leveringen vil være faldende til 20 procent i 2026. Derefter ophører løvtræshugsten helt i de nye urørte skove.

For nåletræ vil der i en seks- til tiårig periode opretholdes en forsyning af certificeret nåletræ på niveau med den nuværende forsyning fra statsskovene. Det sker, ifølge Naturstyrelsen, som led i den planlagte naturgenopretningsindsats, hvor en del af nåletræerne bliver fjernet fra skovene.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020, som Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag. Her blev der afsat 888 mio. kr. til blandt andet at udlægge yderligere urørt skov og dermed etablere et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar urørt skov.

Den geografiske placering af de kommende urørte skove er i høring til og med den 24. august.

Læs også