Skovfredning kan ramme gods: Risikerer milliontab

Der er rejst fredningssag på den private skov, som tilhører godset Gisselfeld Kloster på Sjælland. Og det kan medføre betydelige tab for godset.

Gisselfeld Kloster mellem Haslev og Rønnede i midten af Sjælland har i årevis været hjemsted for den private skov Denderup Venge. Her har godset prioriteret biodiversitet, og har således arbejdet for at bevare flere truede dyrearter.

Ironisk nok er den gode biologiske tilstand nu årsag til, at Danmarks Naturfredningsforening har rejst sag om fredning på grunden. 

På Gisselfeld har godsforvalter Jens Risom svært ved at forstå, hvorfor skoven skal fredes.

- Det har jeg det rigtig skidt med. Jeg synes, et fredningsforslag på et område, der er velforvaltet, er et ubegrundet fredningsforslag, siger Jens Risom til TV2 Øst.

Forringet ejendomsværdi

En fredning vil betyde, at godset mister retten til at bruge skoven, og selv om godset får en erstatning på 2,5 millioner kroner, vil det også være forbundet med et økonomisk tab. Således skønner godset, at den tabte drift og ejendomsværdien vil blive forringet med mellem 12,5 og 20 millioner kroner. 

Men hos den lokale afdeling af DN giver det god mening at frede skoven.

- Netop fordi Gisselfeld har passet rigtig godt på den skov, er den i høj grad bevaringsværdig, siger Henriette Gaborit, der er næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Næstved til tv-stationen.

Men ifølge godsforvalteren er det en pauver trøst.

- Vi har en høj biodiversitet. Ikke på trods af, men på grund af, at vi har passet godt på stedet gennem hundreder af år. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på skoven. Alligevel kommer der nu den her fredningssag. Er det takken for, at vi passer på naturen, spørger Jens Risom retorisk i Berlingske.

Skoven strækker sig ud over Faxe og Næstved kommuner, og selv om man i Faxe ikke har ønsket at støtte op om en fredningssag, har man set anderledes på sagen i Næstved Kommune.

Skovtårn vækker bekymring

I fredningsdokumenterne udtrykker kommunen og DN bekymring for den fremtidige tilstand i skoven, der blandt andet er hjemsted for det meget omtalte Skovtårn.

»Etablering af Skovtårnet og de øvrige aktiviteter omkring Camp Adventure giver anledning til et større rekreativt pres og en bekymring for en udvidelse af de kommercielle aktiviteter i skoven«, står der blandt andet at læse i fredningsforslaget.

Det er fredningsnævnet, der skal tage stilling til, om skoven skal fredes. Der vil formentlig gå flere år, inden der er faldet en afgørelse i sagen

Læs også