Ambitiøse mål for reducering af fossile brændstoffer og CO2-udslip ved skovarbejde

Stihl, der blandt andet producerer professionelle motorsave og andet udstyr til skovbranchen, meddeler i sin seneste bæredygtighedsrapport, at man har sat sig høje mål for at reducere forbruget af fossile brændstoffer i hele koncernen. Virksomheden tilstræber at mindske forbruget med 40 procent frem til 2030, sammenlignet med niveauerne fra 2019.

Den globale familieejede virksomhed Stihl oplevede i 2022 en kraftig reduktion af direkte CO2-udslip sammenlignet med forrige år på 43 procent. Denne reduktion skyldtes først og fremmest omstillingen til grøn elektricitet hos Stihl produktionsvirksomheder i hele verden.

For at nå målene frem til 2030, har alle Stihl koncernens virksomheder udarbejdet handlingsplaner. Der er fastlagt mere end 100 forskellige tiltag, inklusive tekniske fremskridt som for eksempel optimering af brugen af procesvarme.

Disse tiltag forventes at bidrage til at opnå cirka 80 procent af den planlagte reduktion. Et konkret eksempel er planen om at elektrificere en smedeovn hos virksomhedens anlæg for kædeplader i Schweiz senest i 2023 – et tiltag, der skal spare 2.400 megawatt-timer (MWh) gas. Dette modsvarer cirka 600 tons CO2-udslip pr. år.

Investerer i teknik og innovation

- Vi er stolte af de globale fremskridt, der hidtil er sket som led i forpligtelsen om at mindste vores klimapåvirkning. Det er en prioritet for os at mindske forbruget af fossile brændstoffer, og vi fortsætter med at investere i teknik og innovation for at nå vores mål. Vi er fast besluttet på at spille en aktiv rolle i overgangen til en mere bæredygtig fremtid, siger Emma Birgersson, Nordic PR & Communications Manager hos Stihl Norden.

Stihl ønsker at fortsætte med at være drivkraften bag innovationer og indføre tiltag for at mindske CO2-udslippet yderligere og dermed styrke sit engagement for en mere bæredygtig fremtid.

Læs også