Ny støttemulighed: Omlæg din juletræsplantage til klimaskov

Klimaskovfonden åbner nu for, at ejere af juletræsplantager kan få støtte til at omlægge dem til varig skov med CO2-effekt.

Klimaskovfondens ansøgningsrunde er åben, og som noget nyt kan man søge støtte til at omlægge juletræsplantager til varig klimaskov. Klimaskovfonden anser juletræskulturer uden fredskovspligt som flerårige landbrugsafgrøder.

- Derfor åbner vi nu for, at man kan søge støtte til at omlægge arealer med juletræer til en varieret skov, hvor der pålægges fredskovspligt, og hvor vi kan beregne CO2-optaget over tid siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Ansøgning kan ske, når omdriften af juletræer er afsluttet på et areal, og så kan der søges op til 65.000 kroner pr. hektar til at konvertere den tidligere juletræsbevoksninger til klimarobust fredskov. Helt konkret skal der plantes andre træer ind imellem, så det nye skovområde bliver varieret med mange træarter, så skoven lever op til Klimaskovfondens skovkriterier.

Den tidligere juletræsbevoksning må ikke være ældre end 20 år. Bevoksninger der er ældre end 20 år opfattes som værende overgået til skov eller varig natur. Der er også et generelt krav om, at projekter, der søger støtte, skal være over fem hektar.

Klimaskovfonden er åben, og der er yderligere vejledning til ansøgningen på Klimaskovfonden.dk. Der er ansøgningsfrist den 31. maj 2024.

Læs også