Sådan kan poppellavskov kombineres med flere andre træarter

En ændring i bekendtgørelse om grundbetaling medfører, at der på plantager, hvor afgrøden er poppellavskov i renkultur, er mulighed for pr. hektar at have op til 400 andre træer eller buske end poppel. De 400 andre træer eller buske kan bestå både af træarter, som er omfattet af definitionen af lavskov, og træarter, som ikke er. Hverken landbrugsaktiviteten eller arealets plantagemæssige stand må hæmmes af de op til 400 træer eller buske, der ikke er en del af afgrøden.

Det betyder, at arealer med poppellavskov gøres støtteberettiget til grundbetaling, selvom der pr. hektar er mere end 100 andre træer end poppel. Det gælder også for MFO-poppel.

Fra 10. april og frem til ændringsfristen 13. maj kan man anmelde den nye afgrødekode for poppelarealer med op til 400 andre træer i Tast selv-service.
 

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også