bannerPos

Skovstatistik opdateret efter regnefejl fra universitet

Der var fejl i årets skovstatistik fra årets forskere, som havde undervurderet mængden af dødt ved. Al "stående", dødt ved var fejlagtigt ikke talt med, og dermed hed det i statistikken i første omgang, at der var sket et stort fald i mængden af dødt ved.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
26-03-2020 09:07
I skovbruget har der været fejl i den statistik, som Københavns Universitet har lavet for Miljøstyrelsen, og som man bruger til at overvåge udviklingen. Fejlen – hvor man kraftigt undervurderede mængden af dødt træ i skovene - er nu rettet.

Det er ikke kun landbruget, som er ramt af regnefejl fra universiteter i vigtige opgørelser, som bruges til at overvåge udviklingen for miljøet for tiden.

Også skovbruget har i disse måneder været ramt af en regnefejl. Fejlen består i, at Københavns Universitet i sin årlige Skovstatistik, som bliver lavet for Miljøstyrelsen, har undervurderet mængden af dødt ved. Mængden af det døde træ anses som værende et vigtigt nøgletal for skovenes naturtilstand. Masser af skovens dyr er således afhængige af det døde træ.

Mod slutningen af sidste år blev der krævet politisk handling fra Danmarks Naturfredningsforening, da det kom frem, at mængden af dødt ved var faldet. Mængden af død vedmasse - altså dødt træ – blev for 2018 opgjort til 3,4 kubikmeter pr. hektar, og der var dermed sket et betydeligt fald i forhold til tidligere år.

I den nye anden udgave, som nu er blevet endeligt offentliggjort, fremgår det, at der dog er 6,1 kubikmeter dødt ved pr. hektar i en gennemsnitlig dansk skov, og at tallet er dermed stigende. Tallet har været stigende siden skovstatikkens begyndelse i 2005.

Skal glæde os over stigning

Fra seniorkonsulent Svend J. Christensen fra partnerskabet »Træ til Energi«, der er et partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, lyder det, at det er ærgerligt, at de rigtige tal ikke kom frem i første omgang.

I de senere år har det blandt andet lydt fra visse steder, at der mangler dødt ved i de danske skove på grund af de stigende mængder af træ, som fra danske skove bliver lavet om til flis og brugt til energi.

- Der sker jo fejl alle steder, men havde vi fået de rigtige tal først, så havde vi kunne glæde os over, at den døde vedmængde er stigende. Det er positivt. Det stiger endda samtidig med, at vi tager stigende mængder flis ud fra skovene, siger Svend J. Christensen.

Der har i årevis været en stigende tendens i mængden af dødt ved i danske skove. Mængden er dog fortsat på et relativt lavt niveau, lyder det fra Københavns Universitet. Kilde: Skovstatistik 2018

Fokus på gamle løvskove

Han fortæller, at man skal gøre sig bevidst om, at der med de 6,1 kubikmeter dødt træ pr. hektar dødt ved er tale om gennemsnitstal for alle skove. Det som virkelig har effekt, når det kommer til det døde træ er ved løvskovene, forklarer han.

- Gennemsnitligt ligger dødt ved på et relativt lavt niveau i Danmark i forhold til andre lande, det gør det.

- Men det skyldes, at vi i Danmark har relativt meget skovrejsning. Vi har 100.000 hektar, der fra skovrejsning også går med i statistikken. Dertil har vi juletræskulturer, hvor der ikke er dødt ved, som også tæller med. Derfor ville det være meget rart, hvis vi kun fokuserede på de områder, hvor dødt ved virkelig giver god biodiversitet. I skovbruget der mener vi, at det er i de gamle løvskove over 60 år, siger Svend J. Christensen.

Fejl i stående træer

Fra Københavns Universitet forklarer man på sin hjemmeside, at fejlen blev opdaget efter en grundig gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018.

Forklaringen på fejlen er, at kun det døde ved på skovbunden blev regnet med ved overførslen af data, mens størstedelen af de stående døde træer ikke kom med i beregningerne, som er grundlaget for Skovstatistikken.

På trods af den stigende tendes gennem de seneste mange år, så lyder det fra universitetet, at mængden af dødt ved stadig er på et forholdsvist lavt niveau.

I november sidste år lød det til Ritzau fra Carsten Rahbek, professor ved Københavns Universitet og forsker i biodiversitet, i forbindelse med, at Skovstatistikken for 2018 første gang blev præsenteret, at vi i Danmark ligger langt under, hvad der skal til, for at en skov fungerer biologisk.

- Det kræver minimum 20 kubikmeter dødt ved pr. hektar, sagde han.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Dødt ved er vigtigt

Stående og liggende døde træer har betydning for skovenes biodiversitet, fordi mange arter af dyr, planter og svampe er knyttet til det døde ved, herunder en række sjældne arter. Både træart, dødsårsag og nedbrydningsstadium spiller en vigtig rolle for hvor mange arter og hvilke arter, der bruge træet som levested. Mange forskellige faktorer har påvirket forekomsten af gamle træer og dødt ved i skovene. Historisk er kun begrænsede mængder træ blevet efterladt til naturligt henfald, fordi træet udgjorde en vigtig ressource. 

Kilde: Skovstatistik 2018

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Danskerne køber dobbelt op på økologisk frugt og grøntDanskerne er for alvor slået ind på en grønnere levevej. Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 procent i årene 2015-19.

Optimer udbyttet med en godt afdrænet mark

Dræning har altid været højt prioriteret på Ultanggaard ved Haderslev. Landmand Asmus Fromm-Christiansen er syvende generation på bedriften og både han og hans far bruger en del tid og penge på dræning. Det fortalte han på en temadag om dræning hos SLF.
Side 1 af 1871 (37406 artikler)Prev1234567186918701871Next