Stadig muligt at søge tilskud til skovrejsning

Tilskud skovrejsning ansøgningsfrist er 20. september 2020, lyder opfordringen fra Søren Paludan, Paludan landskabskonsulent

SKOV Det kan stadig nås at søge tilskud til skovrejsning. Fristen er 20. september i år. Der skal foreligge en VVM inden der søges, og med en forstående ferieperiode for sagsbehandlerne, er det sidste udkald for at gøre klar til ansøgning.

Der er kommet flere penge på ordningen 70 millioner er afsat til årets ansøgninger. Der er en politisk vilje til at alle ansøgere der opfylder kravene skal kunne få tilskud. Der er 2 år til at gennemføre projektet. Tilskud til løvskov og skovbryn 32.000 kroner pr. hektara og til nåletræ 16.000 kroner pr. hektar.

Kravet er, at minimum 2,0 hektar landbrugsareal skal tilplantes. Arealtilskud kan bibeholdes.

I delvandoplande der opfylder reduktionsmålet for kvælstofudvaskning kan der fås arealtilskud uden bagkant. I de øvrige dele af landet kan fås areal-tilskud i en 5-årig periode. Det sidste er nyt og betyder, at mange der ikke har kunnet opnå tilskud tidligere, nu kan få det.

- Vi har alle et ansvar hvis vor klode skal overleve, tænk på klimaet. Som jordejer kan man gøre en forskel ved at plante træer. Når du har besluttet at plante så undgå kedelige og måske billige standardløsninger,  siger Søren Paludan, Paludan Landskabskonsulent.

Jagt- og produktionsskov

Søren Paludan nævner en ny opgave han ikke har fået tidligere. En fynsk svineproducent har bedt om oplæg til hvordan en 10 hektar kombineret jagt- og produktionsskov skal se ud.

Om 20 år er efterspørgslen på træ firedoblet, vurderer han. Prisen på træ kommer til at stige. Skov er måske en af de bedste investeringer man kan lave. Nåletræ akkumulerer dobbelt så meget masse og CO2 som løvtræ. Der skal bruges meget nåletræ i fremtidens byggeri. Et bud kan være at der med en omdrift på 40-50 år, let står en værdi i ens nåleskov på 200.000 kroner pr. hektar. Måske det reelt er 5.000 kroner pr. år suppleret med arealtilskud. Det er måske tankespind, men det er måske også sådan virkeligheden bliver. Spar op til pension, til dine børn eller børnebørn, finansieret af tilskud og samtidig hjælper du klimaet kan man ønske sig det bedre?

Til slut nævner Søren, som har arbejdet med skovrejsning i 25 år, at han aldrig har oplevet nogen fortryde deres valg.

- En af mine kunder, Claus Bay, plantede jeg 2 hektar skov for i 1999. Nu 21 år senere i 2020, har jeg lige plantet 3 hektar skov for ham på hans nye ejendom på Fyn. Claus driver en stor gård og er økonomisk meget bevidst, siger Søren Paludan.

-  De penge jeg brugte på at plante skov i 1999, er de bedste penge jeg nogensinde har brugt, siger Claus Bay, derfor skal jeg selvfølgelig også have skov på min nye ejendom. Claus Bay, som mener at skov er en investering for livet.

jba

 

Gode skovråd

8 gode råd til en spændende og varieret skov:

Brug 15-20 % af skoven til nåletræ

Plant i krumme linjer

Etabler et godt sporsystem fra dag et, det er herfra du oplever skoven

Brug mindst 3 forskellige arter i hver bevoksning

Sammensæt skoven af mange og varierende bevoksninger løv, nål, hurtig, langsom.

Lav indblandingsgrupper ex nåletræsgrupper i egeskoven

Sørg for underplantning med ex hassel så brombær og brændenælder undgås

Få et artsrigt skovbryn, det giver stor biodiversitet, og overvej frugttræer i brynet.

Læs også

Fem nye folkeskove i Guldborgsund kommune
Skovejere kan søge tilskud til biodiversitet
Små 2.000 hektar kan blive dækket af skov
Forskere tager nye skridt i kampen mod ødelæggende barkbille
Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet
Efterlyser faglighed i træbiomasse-debat