bannerPos

Organisation: Stop med at fyre med vores skove!

Brugen af træflis bør udfases ifølge organisationen Verdens Skove. Men Dansk Skovforenings direktør maner til ro og siger, at Danmark er et godt eksempel på bæredygtig brug af træflis. Arkivfoto.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
12-02-2020 11:40
Verdens Skove har sat en kampagne i gang for at skabe politisk bevidsthed om det, set med deres øjne, klimamæssigt forkerte i at bruge biobrændsel i form af træ. Organisationen vil have udfaset brugen inden 2030. Dansk Skovejerforenings direktør afviser flere af organisationens påstande.

Brugen af træflis til varme er et blålys overfor forbrugerne, når man tager klimabrillerne på.

Det mener organisationen Verdens Skove, som nu har sat et stort sejl op med en kampagne, der skal skabe bevidsthed blandt politikere og befolkning om, at det ifølge organisationen er rigtig skidt for både biodiversitet og klima i Danmark og i udlandet.

- Afbrændingen af træbiomasse er løbet løbsk. Vi afbrænder i dag årligt millioner af tons træbiomasse. Med det kolossale forbrug belaster vi naturen både i vore egne og udenlandske skove, og det skader biodiversiteten og klimaet, fortæller politisk koordinator for Verdens Skove Gry Bossen i en pressemeddelelse.

Skader dyr og planter

Ifølge organisationen så bruges der i dag så meget træ til energi i Danmark, at vi bliver nødt til at importere enorme mængder flis og træpiller fra blandt andet Baltikum, USA, Rusland, og i stigende grad Afrika. Her går det hårdt ud over skovene, som ofte ikke engang bliver genplantet. Samtidig er den massive skovdrift til skade for de dyr og planter, der lever i skovene.

- Afbrænding af flis og træpiller regnes bæredygtigt og klimaneutralt på grund af en teknisk FN-regneregel. Men selvom afbrænding af biomasse ikke tælles med i det danske klimaregnskab, så kommer der stadig CO2 ud af skorstenene. Det er bekvemt for politikerne, men ikke klimaet, siger Gry Bossen.

Ifølge organisationen så er der opstået en fortælling om, at træ kan genplantes, og derfor optager det samme CO2, som der er blevet udledt. Men når skovene fældes og brændes, udleder de ikke blot CO2, de mister samtidig evnen til fortsat at optage mere CO2.

Danmark det gode eksempel

Men ifølge direktøren for brancheforeningen Dansk Skovforening, Jan Søndergaard, så har Verdens Skove ikke styr på nogle dele af deres fakta.

- De tager fejl, når vi taler om den danske træbiomasse, der brændes. Der findes ikke nogen eksempler på, at det har fjernet skov i Danmark, og forbruget er heller ikke steget så eksplosivt som Verdens Skove lægger op til. I Danmark har vi forpligtet os til en bæredygtig skovdrift, og det er simpelthen at ramme helt uden for skiven, når man påstår, at der fjernes dansk skov på grund af det her, siger han.

Jan Søndergaard mener heller ikke, at man kan dokumentere, at det udenlandske træ som primært bruges af kraftværkerne skulle være en skræmmehistorie.

Dårligt betalt 

- Der har været nogle dårlige eksempler gennem tiden, og systemet med udenlandsk træ kan sikkert stadig forbedres, men det ville forbavse mig ganske meget, hvis de bare købte træ uden at forholde sig til, om det er bæredygtigt. Det jeg hører er, at for eksempel Ørsted stiller krav om en bæredygtighedsgaranti fra deres leverandører, lyder det fra Jan Søndergaard.

Jan Søndergaard peger selv på, at der ude i landskabet godt kan findes nogle ikke-skovarealer, som laves om til flis. Eksempelvis hegn og mindre træarealer, som en lodsejer fjerner på grund af andre årsager.

- Og når eksempelvis landmanden ønsker at fjerne arealet, så kan han ligeså godt sælge træet til et eller andet, for eksempel til varmeværksformål. Men det er altså ikke på grund af efterspørgslen fra varmeværket, at han fjerner træerne. Det ville simpelthen være alt for dårligt betalt til, at der ville være en fornuft i det, siger Jan Søndergaard.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

 

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next