Organisation: Stop med at fyre med vores skove!

Verdens Skove har sat en kampagne i gang for at skabe politisk bevidsthed om det, set med deres øjne, klimamæssigt forkerte i at bruge biobrændsel i form af træ. Organisationen vil have udfaset brugen inden 2030. Dansk Skovejerforenings direktør afviser flere af organisationens påstande.

Brugen af træflis til varme er et blålys overfor forbrugerne, når man tager klimabrillerne på.

Det mener organisationen Verdens Skove, som nu har sat et stort sejl op med en kampagne, der skal skabe bevidsthed blandt politikere og befolkning om, at det ifølge organisationen er rigtig skidt for både biodiversitet og klima i Danmark og i udlandet.

- Afbrændingen af træbiomasse er løbet løbsk. Vi afbrænder i dag årligt millioner af tons træbiomasse. Med det kolossale forbrug belaster vi naturen både i vore egne og udenlandske skove, og det skader biodiversiteten og klimaet, fortæller politisk koordinator for Verdens Skove Gry Bossen i en pressemeddelelse.

Skader dyr og planter

Ifølge organisationen så bruges der i dag så meget træ til energi i Danmark, at vi bliver nødt til at importere enorme mængder flis og træpiller fra blandt andet Baltikum, USA, Rusland, og i stigende grad Afrika. Her går det hårdt ud over skovene, som ofte ikke engang bliver genplantet. Samtidig er den massive skovdrift til skade for de dyr og planter, der lever i skovene.

- Afbrænding af flis og træpiller regnes bæredygtigt og klimaneutralt på grund af en teknisk FN-regneregel. Men selvom afbrænding af biomasse ikke tælles med i det danske klimaregnskab, så kommer der stadig CO2 ud af skorstenene. Det er bekvemt for politikerne, men ikke klimaet, siger Gry Bossen.

Ifølge organisationen så er der opstået en fortælling om, at træ kan genplantes, og derfor optager det samme CO2, som der er blevet udledt. Men når skovene fældes og brændes, udleder de ikke blot CO2, de mister samtidig evnen til fortsat at optage mere CO2.

Danmark det gode eksempel

Men ifølge direktøren for brancheforeningen Dansk Skovforening, Jan Søndergaard, så har Verdens Skove ikke styr på nogle dele af deres fakta.

- De tager fejl, når vi taler om den danske træbiomasse, der brændes. Der findes ikke nogen eksempler på, at det har fjernet skov i Danmark, og forbruget er heller ikke steget så eksplosivt som Verdens Skove lægger op til. I Danmark har vi forpligtet os til en bæredygtig skovdrift, og det er simpelthen at ramme helt uden for skiven, når man påstår, at der fjernes dansk skov på grund af det her, siger han.

Jan Søndergaard mener heller ikke, at man kan dokumentere, at det udenlandske træ som primært bruges af kraftværkerne skulle være en skræmmehistorie.

Dårligt betalt 

- Der har været nogle dårlige eksempler gennem tiden, og systemet med udenlandsk træ kan sikkert stadig forbedres, men det ville forbavse mig ganske meget, hvis de bare købte træ uden at forholde sig til, om det er bæredygtigt. Det jeg hører er, at for eksempel Ørsted stiller krav om en bæredygtighedsgaranti fra deres leverandører, lyder det fra Jan Søndergaard.

Jan Søndergaard peger selv på, at der ude i landskabet godt kan findes nogle ikke-skovarealer, som laves om til flis. Eksempelvis hegn og mindre træarealer, som en lodsejer fjerner på grund af andre årsager.

- Og når eksempelvis landmanden ønsker at fjerne arealet, så kan han ligeså godt sælge træet til et eller andet, for eksempel til varmeværksformål. Men det er altså ikke på grund af efterspørgslen fra varmeværket, at han fjerner træerne. Det ville simpelthen være alt for dårligt betalt til, at der ville være en fornuft i det, siger Jan Søndergaard.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

 

Læs også