300.000 kubikmeter forurenet spildevand ud i Øresund

To spildevandsselskaber har fået tilladelse til at lukke massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

SPILDEVAND Københavns Kommune og Gentofte Kommune har for nylig givet tilladelse til, at to spildevandsselskaber, som de selv er medejere af, lukker massive mængder af forurenende spildevand ud i Øresund.

Ved Skovshoved Havn har spildevandsselskabet Novafos således fået en midlertidig tilladelse af Gentofte Kommune til en udledning af 130.000 kubikmeter mekanisk renset spildevand til Øresund.

I stedet for at ryge i et moderne rensningsanlæg på Amager bliver spildevandet via en ældre ledning nu sendt halvanden kilometer direkte ud i Øresund.

Udledningen ved Skovshoved Havn er dog kun knap halvdelen af det spildevand, sendes ud i Øresund, der i vandområdeplanerne lige nu er klasseret som i »ringe økologisk tilstand« og i »ikke god kemisk tilstand«.

Endnu større udledning

Ved Svanemøllen Havn, seks-syv kilometer syd for Skovshoved Havn, finder en endnu større udledning af mekanisk renset spildevand sted.

Her har Københavns Kommune givet selskabet HOFOR en tilladelse til at udlede 160.000 kubikmeter spildevand. Det bringer altså den totale udledning til Øresund op på 290.000 kubikmeter.

Sammenlagt fører udledningerne, fremgår af de to respektive tilladelser fra Københavns Kommune og Gentofte Kommune, til en udledning på cirka tolv tons kvælstof og to tons fosfor. Læg dertil de ukendte mængder miljøfremmede stoffer, som måtte være i spildevandet.

Kommuner ikke bekymret

Fra både Københavns Kommune og Gentofte Kommune lyder det, at det er helt nødvendigt at give tilladelsen.

I kvarteret Nordhavn i København, som ledningen passerer på sin vej fra Skovshoved Havn og Svanemøllen Havn, inden den når rensningsanlægget på Amager, skal der laves en forundersøgelse forud for et boligbyggeri. I den undersøgelse tør man ikke risikere at komme til at ødelægge ledningen.

Fra Gentofte Kommune, der har givet tilladelsen til udledningen ved Skovshoved Havn, lyder det, at man finder den miljømæssig forsvarlig. Udledningen er kortvarig, vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet vil derfor blive kraftigt fortyndet, lyder det.

Københavns Kommune føler sig også sikker på, at udledningen ikke giver miljøproblemer. Kommunen opfordrer dog til, at man holder sig opdateret på badevandet. Strøm- og vindforhold har nemlig betydning for udledningen.

Læs også

Spildevandsoverløb: Mange kommuner indberetter for lidt
Knud Jeppesen ramt af bøde: - Urimelig forskelsbehandling
Rapport: Planlagt udledning i Øresund ville ikke have haft mærkbar effekt
Dansk Miljøteknologi vil have fokus på miljøfarlige stoffer
Landmandsdebattør: Absolut behov for stramninger af krav til renseanlæg
Wermelin vil ikke lade vandselskaber slippe for regning for forurening