Nyt Danmarkskort med oplysninger om spildevand

Nyt kort gør det nemmere at overskue, hvilke udledninger af spildevand, der sker til vandmiljøet i ens lokalområde. Kortet er lavet af Seges.

Det bliver nu nemmere og mere tilgængeligt for alle at finde oplysninger om indberettede spildevandsdata for hele landet. Det gælder både udledninger af renset spildevand fra lokale spildevandsanlæg samt udledninger af overløbsvand. Seges har nemlig lavet et nyt Danmarkskort, hvor man kan få overblikket. Kortet findes på hjemmesiden spildevandsdata.dk.

På kortet kan man finde oplysninger om, hvor godt spildevandet bliver renset i ens lokalområde. Eller i hvert fald hvad det er, som vandselskaberne har indberettet til den såkaldte Puls-database.

- Med spildevandskortet ønsker vi at skabe større transparens. Data ligger i en database, og er ikke særlige tilgængelige der, men vi har samlet dem og viser dem på en måde, så oplysningerne bliver nemt tilgængelige for alle, fortæller chefkonsulent Flemming Gertz i Seges i en nyhed på Seges’ hjemmeside.

Af kortet fremgår også, hvor ofte der er sket overløb ifølge den indberettede data, og hvor store mængder, der er er løbet urenset ud i vandmiljøet.

- Mens data fra renseanlæggene normalt har en god kvalitet, er indberetningerne om overløb mere usikre, og her kan borgerne være med til at sikre kvaliteten. De har ofte en stor viden om, hvad der sker lokalt, så de kan vurdere, om de data, de kan se på spildevandsdata.dk, stemmer overens med, hvor mange gange de har oplevet, at der ledes spildevand ud i et vandløb. Det kan bidrage til en højere kvalitet af data og i det hele taget en bedre inddragelse af borgerne og deres ønsker til vandmiljøet og spildevandsrensningen, siger Flemming Gertz.

Tager ikke ansvar for data

Fra flere sider er der gennem de seneste år stillet spørgsmålstegn ved kommunernes indberetninger – eller mangel på samme – til Puls-databasen.

I en artikel på Seges’ hjemmeside Landbrugsinfo lyder det da også, at Seges ikke tager ansvar for ukorrekte data i kortet, som altså bygger på de data, som er indberettet af kommuner og vandselskaber.

Fra Seges lyder det, at ansvaret for indberetninger af spildevandsudledning fra rensningsanlæg er pålagt vandforsyningerne, og kvaliteten af disse data anses for god, hvorimod indberetningen af overløbsspildevand, som kommuner er ansvarlig for at indberette, har været meget svingende i kvalitet.

- Der er de seneste år gjort en indsats for at øge kvaliteten af denne indberetning, og kvaliteten er øget betragteligt, men det er vurderingen, at der stadig kan findes fejl og mangler i indberetning for regnbetingede udløb, lyder det i artiklen på Landbrugsinfo.

Læs også