Medie: Selskab har gentagne gange hældt for meget spildevand ud

Syv steder i og omkring Roskilde Fjord har forsyningsselskabet FORS overskredet sin tilladelse for, hvor meget urenset spildevand de må udlede, skriver TV 2/Lorry.

Syv steder i Roskilde Fjord, Viby Å, Gadstrup Mose og Vindinge overskred forsyningsselskabet Fors sidste år grænserne for, hvor meget urenset spildevand, det må lukke ud via de såkaldte overløb.

Et enkelt sted i Roskilde Fjord med mere end 20 millioner liter - til en fjord, hvor tilstanden i forvejen langtfra er optimal. 

- Den er dårlig. Der er uklart vand, og der forekommer iltsvind, og der er ikke de ålegræs, der burde være, siger Stiig Markager, professor i marin økologi ved Danmarks miljøundersøgelser under Aarhus Universitet, til TV 2 Lorry.

Og flere politikere mener også, at der skal sættes ind.

- Det er jo alvorligt, at vi i nogle tilfælde ikke kan overholde de krav, siger den socialdemokratiske klima- og miljøudvalgsformand Karim Arfaoui til mediet.

Fosfor på bund

Overskridelser af udledningstilladelser kan ende med indskærpelser, påbud og i yderste konsekvens en politianmeldelse, siger Henrik Hagen Olesen, kontorchef i Miljøstyrelsens vandafdeling til TV 2/Lorry.

Ifølge professor Stiig Markager er rensningsanlæggene i Roskilde generelt meget velfungerende. Men der ligger fortsat mange tusind tons fosfor på fjordbunden.

aldo

Læs også