Styrelse øger sin kontrol

Landbrugsstyrelsen øger kontrollen af målrettede efterafgrøder, når kontrollen starter til efteråret. Det gør man, fordi særligt antallet af overtrædelser for målrettet kvælstofregulering er for højt.

I 2020 blev der underkendt 7,5 procent af de ansøgte hektar efterafgrøder, der var tilfældigt udtaget til kontrol på målrettet kvælstofregulering. I 2021 ligger tallet på samme niveau. Derfor hæves kontroltrykket til 10 procent i 2022. Det normale niveau er fem procent.

Finder styrelsen overtrædelser, får man en sanktion, som f.eks. kan være bortfald af tilskud og kvotetræk. På landsplan betyder mange overtrædelser, at flere skal kontrolleres året efter.

Efterafgrøder og alternativer medvirker til at mindske kvælstofudvaskning og forbedre vandmiljøet i de kystnære farvande. De indgår i Danmarks forpligtelse til at opfylde blandt andet vandrammedirektivet og nitratdirektivet. Desuden skal styrelsen øge kontrolindsatsen, når fejlraten er for høj, hvilket påvirker både landbrugere og administration.

Læs også