Rentabel svampesprøjtning i roerne

- For at styre sygdommene i roerne tilfredsstillende er det bedst at være på forkant med udviklingen, understreger Jesper Kystgaard, BASF, som fremhæver Opera som bedste middel til to splitsprøjtninger.

PLANTER Fra omkring den 20. marts har såningen af sukkerroer været i gang flere steder på en temmelig soltørret overflade med fugtig jord under – noget som kan give lidt udfordring med såbeddet.

Selv om roerne endnu ikke er kommet op, lyder anbefalingen allerede nu at planlægge de svampesprøjtninger i roerne, der i snart mange år har været meget rentable.

- Tidlig svampebehandling i roerne er af afgørende betydning, understreger konsulent Jesper Kystgaard fra BASF, der fortsætter:

- For at styre sygdommene i roerne tilfredsstillende er det bedst, at være på forkant med udviklingen. Første svampesprøjtning bør derfor udføres sidste uge i juli eller første uge i august, hvor vi typisk ser de første angreb af meldug, ramularia og kort efter rust.

Den opfølgende behandling udføres tre til fire uger efter den første sprøjtning, og den er også vigtig at time korrekt. Går der for lang tid mellem behandlingerne, får sygdommene fat igen, og det er svært at komme dem til livs.

Stabile merudbytter

Gennem efterhånden en årrække har svampemiddel Opera været det valgte middel i sukkerroer med stabile høje merudbytter til følge.

- Opera er den sikre løsning til beskyttelsen af sukkerroerne mod svampesygdommene, og har været det en del år. Opera må anvendes to gange pr. sæson og kan køres i en split og det skal udnyttes, siger Jesper Kystgard.

Det bekræftes af de seneste to års landsforsøg, hvor Opera fortsat ligger højt eller højest i økonomisk nettomerudbytte i forhold til kombinationer af andre svampemidler.

- Ligeledes har Comet-delen i Opera en AgCelence-effekt, der holder sukkerroerne mere grønne, forbedrer kvælstofudnyttelsen med tendens til et lavere amino-N indhold samt reducerer stresspåvirkninger i vækstsæsonen, påpeger Jesper Kystgaard.

- Landsforsøgene fra 2018 og 2019 viser, at det største opnåede nettomerudbytte af de godkendt midler er Opera med 2 x 0,5 liter pr. hektar. Tilsætning af fem liter Thiopron har yder øget merudbyttet af Opera løsningen. Der er opnået et signifikant og noget højere sukkerudbytte ved at anvende en delt Opera-løsning.

Læs også