Præcisionsarbejde med udslag på bundlinjen

Varierende såbedskvalitet giver varierende fremspiring og plantebestand, hvilket vil give problemer gennem hele vækstsæsonen og i sidste ende påvirke bundlinjen.

SUKKERROER Før såarbejdet skal begynde, er det godt at have tjekket, at såmaskinen og gødningsanlægget er klart og virker.

- Når jorden er tjenlig, så bør roesåningen prioriteres. Alle statistikker viser, at jo flere vækstdage roerne får, des bedre udbytter, fortæller Mette Andersen fra Nordic Sugar.

Såtidsforsøg viser faldende udbytter ved udsættelse af såningen med cirka 0,5 procent pr. dag fra sidst i marts og med stigende udbyttetab jo senere, der sås i løbet af april.

- Før såningen begynder, skal jorden fældes og jævnes. Harvning bør foregå i en 30 graders vinkel på såretningen. Jorden skal være bekvem, også i dybden, så der ved kørsel på jorden ikke dannes et fast komprimeret jordlag, som roerne vil have vanskeligt ved at trænge igennem, pointerer Mette Andersen.

Præcision i marken

Ved tilberedning af såbedet bør den rette såbedstruktur opnås. Såbedet må ikke blive for fint eller tørre ud. Et vellavet såbed er passende pakket i dybden, hvilket er en fordel, for at få en mere stabil og præcis dybdegang af såmaskinen, og samtidig er det med til at sikre god tilgang af fugtighed til roefrøet.

- Roefrøet bør dækkes med cirka to centimeter fin jord for at undgå udtørring ned til frøet samt at undgå, at roefrøet ædes af mus og fugle. Dybere end tre centimeter vil give en langsommere fremspiring og med større risiko for manglende planter, forklarer Mette Andersen og tilføjer:

- Under såarbejdet bør gødningstændernes placering kontrolleres jævnligt, da gødningstænderne kan blive forskubbet ved påkørsel af for eksempel sten. Hvis gødningen placeres for tæt på frøet, giver det langsom eller slet ingen fremspiring, da frøets vækst påvirkes af gødningen.

Kontrol med såværktøj

Når selve såarbejdet begynder, er det vigtigt, at man tager sig tid til at kontrollere det færdige såbed bag ved såmaskinen.

- Man vil opdage eventuelle fejl og kan få dem rettet, så det bedst mulige resultat opnås. Man bør – afhængigt af markens bonitet – jævnligt tjekke om gødningstænderne sidder korrekt, og at frøafstanden samt dybden er optimal. Gødningen skal placeres seks-syv centimeter fra roefrøet og fem centimeter lavere end frøet, siger Mette Andersen.

Nordic Sugar har fået fremstillet et såværktøj, hvor man let og enkelt kan kontrollere, at såmaskinen laver et ordentligt stykke arbejde. Hvis man ikke allerede har fået et såværktøj, kan man få et på Nakskov Sukkerfabrik, hos VKST i Sorø, Østdansk Landboforening i Rønnede eller på Agricentret i Nykøbing Falster.

Ensartet roemark

Tilstræb en mark med hurtig fremspiring og fuld plantebestand med cirka 80.000-85.000 planter pr. hektar, som skal være ensartet fordelt uden lange spring. Fuld plantebestand er, når roerne har seks blade.

- En jævn og ensartet mark giver flere fordele – bedre bladdække, og roerne får mere og direkte sollys. Ukrudtet holdes nede. Store planter kan bedre klare skadedyrsangreb.

- Helt kort kan man konkludere, at planter, der overlever fremspiring og frem til seks-bladstadiet, har en stor chance for at overleve og blive til roer, der leveres på fabrikken, slutter Mette Andersen.

jhal

Forsøg med plantetal

SUKKERROER Bejdsemidlet, Force, kan det give anledning til nye situationer i marken. Nordic Sugar anbefaler, at der sås efter det sædvanlige plantetal, da forcen beskytter planterne under jorden mod skadedyrsangreb. Forsøg viser at plantetallet ved Force er samme niveau som Gaucho.

Forsøg af NBR i 2019 viser at antallet af opkomne planter for Force- og Gauchobejdsede marker er storset ens. Der er en forskel, når der sammenlignes med ubejdsede marker. Kilde: Faglig beretning 2019 af NBR.

jhal

Læs også