Ny tilskudsordning til økologer

Der er 40 millioner kroner i puljen, når Landbrugsstyrelsen åbner ny tilskudsordning til økologisk investeringsstøtte i 2021. Det giver mulighed for at søge tilskud til nye teknologier.

Der er en ny tilskudsordning på vej til økologisk landbrug og landbrug, der har søgt økologiautorisation. Det oplyser Landbrugsrådgivning Syd.

Ifølge rådgivningscenteret ydes der tilskud til investeringer i nye teknologier, som kan bidrage til blandt andet at forbedre produktiviteten, øge udbyttet på marken eller forbedre udnyttelsen af ressourcerne.

Det er kun muligt at få tilskud til teknologier, som fremgår af bekendtgørelsens teknologiliste. Det omfatter for eksempel udstyr til indhegning, strøelsesmaskine, foderblandeanlæg, etablering af drivvej, overvågningsudstyr eller mobile stalde og hytter.

Prioritering

Landbrugsrådgivning Syd meddeler endvidere, at ansøgere kan få 40 procent i tilskud af en fast sats. Satsen beregnes ud fra gennemsnitlige priser for de pågældende teknologier, og der skal ikke som tidligere indsendes to tilbud på de teknologier, som der søges tilskud til.

Ansøgningerne prioriteres efter projektets økonomiske effekt, og der er 40 millioner kroner i puljen.

Det forventes, at der er åbent for ansøgninger i perioden fra 29. april til 4. juni 2021. Landbrugsrådgivning Syd henviser til yderligere information på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

Læs også

Lovkrav til sygestier til drægtige søer er trådt i kraft
Eksperter: Tag Covid-19-vanerne med ind i stalden
Danish Crown hæver grisenoteringen med 30 øre
- Der er al grund til at tage risikoen for svinepest særdeles alvorligt
Kontrolkampagne sætter fokus på flokbehandling
Prognose: Kraftig prisstigning på smågrise