Strøm kan være en plage i stalde

Der er mange faktorer, som kan resultere i vagabonderende strøm i staldbygninger. En ny guide skal hjælpe besætninger til at finde de umiddelbare fejl i eksisterende stalde.

Vagabonderende strøm i svine- og malkekvægsbesætninger kan være meget generende for dyrene. Det kan eksempelvis give udslag i drikkeværing, hvor dyrene »leger« med vandet længe, inden de drikker, hvilket ofte resulterer i et meget lille vandoptag. Det kan være i form af kramper i lemmer/ben, hos både svin og malkekvæg, halebid eller øresutten hos svin. Det kan give typisk adfærd, for eksempel uro eller pludselige skrig, og være områder af stalden hvor dyrene ikke vil opholde sig. Endvidere kan strømmen udløse sygdom og i nogle tilfælde dødsfald.

Vagabonderende strømme er uønsket strøm, der kan opstå i inventar, vandkar/-forsyning og andre metaldele til stor gene for dyrene. Erfaringer har vist, at vagabonderende strømme kan forekomme i stalde, i vand eller i jord. De opstår som spændingsforskelle, for eksempel som følge af en utilstrækkelig potentialudligning og/eller jording, eller som ydre påvirkninger, der gennem drikkevandsforsyningen eller jorden kan påvirke dyrenes adfærd i stalden.

Og vagabonderende strømme kan være et periodisk fænomen.

Flere faktorer spiller ind

På baggrund af mange henvendelser, både til de forskellige landboforeningers konsulenter, Jesper Sørensen fra Nørager EL og til Seges, angående udfordringer med vagabonderende strømme, har Kenneth Poulsen fra Seges Svineproduktion og Nørager El udarbejdet en »Guide til afhjælpning af vagabonderende strømme i eksisterende stalde«, med henblik på at få hjulpet så mange besætninger som muligt med de umiddelbare fejl i staldene.

Ifølge Kenneth Poulsen og Jesper Sørensen, er der mange faktorer, som kan resultere i vagabonderende strøm i stalde. Langt hovedparten skyldes mangler i staldens installationer, som følge af at de er af ældre dato, udvidelser/tilbygninger eller manglende vedligehold og kontrol.

Derfor anbefales det at få tilset installationerne af en elektriker jævnligt, hvorved man ikke bare reducerer risikoen for vagabonderende strøm, men også for utilsigtede driftsstop og brand.

Læs hele guiden i Notat nummer 2111 via Svineproduktion.dk. Her finder man også en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med gennemgangen af ejendommen.

Læs også