En miljøstrategi har stor værdi

Det er afgørende at have kendskab til virksomhedens miljøtekniske udfordringer og begrænsninger. Alternativt svarer det ifølge miljørådgiver fra SvineRådgivningen til at spille poker uden at kende værdien af kortene på hånden.

De fleste svineproducenter er i deres virke blevet stillet overfor krav om en strategiplan for bedriften – enten i forbindelse med planer om udvidelser, men også omlægning af lån eller nye bankforbindelser kan kræve, at der lægges en langsigtet plan for udviklingen af produktionen.

- Har du en strategiplan for din virksomhed, bør du tjekke, at den indeholder et afsnit omkring de miljøtekniske udfordringer/begrænsninger, der er for din virksomhed.

Sådan lyder det fra miljørådgiver Heidi Birch Wentzlau fra SvineRådgivningen.

Kend kortene på hånden

I det seneste Svinenyt påpeger hun, at rigtig mange svineproducenter håndterer flere adresser, men desværre er mange ikke bevidste om de store forskelle, der kan være mellem to anlæg blot på grund af beliggenheden.

- Det svarer til at spille poker uden at kende værdien af de kort, du har på hånden, lyder det fra miljørådgiveren.

Hun gør det klart, at kendskabet til de muligheder og begrænsninger, der måtte være for ejendommene afledt af natur, naboer, fredninger, lokal- og kommuneplaner, er afgørende for, at investeringerne kan foretages på den bedst mulige lokalitet og med bedst muligt udbytte af de virkemidler, der måtte være nødvendige i produktionen.

Ifølge miljørådgiveren er det erfaringen, at langt de fleste har flere muligheder end forventet.

- Nogle skal revurdere deres ønsker og drømme, andre skal finjustere lidt på størrelse og placering, men alle har udbytte af processen med dette arbejde.

Læs også