Smittebeskyttelse på friland i fokus

Grise på friland er særligt udsatte for at blive smittet med afrikansk svinepest.

Landbrug & Fødevarers Økologi Sektion og Økologisk Landsforenings Svineudvalg har sendt et brev ud til alle med grise på friland, hvor de opfordrer til, at man tager et kritisk tjek af bedriften. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil få fatale konsekvenser ikke kun for erhvervet, men også for dit hold af grise.

Da grise på friland er særligt udsatte for at kunne blive smittet med afrikansk svinepest, har Landbrug & Fødevarers Økologi Sektion og Økologisk Landsforenings Svineudvalg sendt et brev ud til alle med grise på friland - lige fra griseproduktion til zoologiske haver, børnehaver, hold af vildsvin og private kælegrise, hvor de opfordrer til, at man tager et kritisk tjek af bedriften. Det oplyser Svineproduktion.dk.

På hjemmesiden finder man endvidere en tjekliste målrettet frilandsbesætninger. Her kan man få overblik over, hvilke områder man skal være særligt opmærksom på.

Tjeklisten til frilandsbesætninger

Har man grise på friland, skal man være opmærksom på følgende punkter:

● Opfylder hegningen de gældende regler?

● Er der tydelig skiltning med de lovpligtige skilte om, at dyrene ikke må fodres på dansk, engelsk og tysk. Skilte kan fås ved henvendelse til Seges Svineproduktion, tlf. 3339 4500.

● Er der steder, hvor offentligheden har adgang? Virus kan overføres med madpakker/kødpålæg (også selv om mennesker ikke bliver syge), men også via blod eller fæces eller gennem foder, strøelse eller vand, som er blevet inficeret med husdyrgødning. Husk også at snavset fodtøj eller gummihjul/dæk kan sprede virus.

● Kan det undgås, at udefrakommende lastbiler og maskiner brugt på bedriften krydser spor? En eventuel smitte skal ikke trækkes ud på markerne, og det er vigtigt, at besøgende lastbiler er rengjort og desinficerede.

● Er foderet opbevaret forsvarligt, så andre dyr ikke kan komme til det?

● Er fodertrugene fuglesikrede? Også fugle kan sprede smitte.

● Vildsvin kan være smittebærer. Indberet observerede vildsvin til Fødevarestyrelsen via deres app »Vild-svineTip«.

Læs også