Noter tema uge 27- Nord 2021

Begræns svineriet på det faste gulv

Når grisene sviner på det faste gulv, er det typisk et tegn på, at der er for varmt i grisenes leje. Sådan lyder det fra svinerådgiver Bjarne Knudsen fra SvineRådgivningen.

I nyhedsbrevet SvineNyt gør han opmærksom på, at det typisk er i stalde med for høj temperatur, at grisene ofte vil ligge i overgangen mellem det faste gulv og spalterne eller langs inventaret, mens grise i stalde med passende temperatur, vil lægge sig helt op mod bagvæggen i delvist sideleje.

- I diffust ventilerede stalde skal man tilstræbe en jævn belægning i stalden for at begrænse svineriet. Placer derfor de små grise i de midterste stier, de store grise langs ydervæggen og grise i mellemstørrelse indenfor døren. I klimastalde med fire rækker kan man indsætte de store grise i yderrækkerne, mens de mindste og mellemstore grise placeres i midterrækkerne.

Bjarne Knudsen minder desuden om, at ventilationsanlægget om sommeren skal yde det maksimale. Derfor skal ventilationsskorstene og net i udhænget være helt rene.

- På rigtig varme dage skal overbrusningen køre to-tre minutter tre gange i timen, påpeger han og opfordrer til at sørge for, at dyserne er afkalkede og ikke sprøjter på foderautomaterne.

Basisnotering for smågrise

Fra den 1. juli 2022 vil SPF og SPF+Myc beregnede smågrisenoteringer ikke længere blive vist i oversigten over Smågrisenoteringen. Det har udvalget for Den beregnede Smågrisenotering besluttet.

Ifølge Svineproduktion.dk betyder det, at der fra den 1. juli 2022 kun offentliggøres en basisnotering for den beregnede smågrisepris, og at de nuværende ni kroner og fem kroner ekstra pr. SPF og SPF+Myc smågris vil være helt op til individuel forhandling mellem parterne - ligesom det i dag for eksempel også er med PRRS.

Det oplyses endvidere, at ændringen i Smågrisenoteringen sker med et års varsel, så alle har mulighed for at lave eventuelle tilretninger i deres smågriseaftaler.

2,5 procent sygestier er absolut et minimum

Siden 2011, hvor kravet om løsgående søer i drægtigheden blev indført, har der været en overgangsordning i forhold til antallet af sygestier.

Denne ordning udløb med udgangen af 2020, og der er derfor nu et krav om minimum 2,5 procent sygestier i forhold til de løsgående drægtige søer, der er i besætningen.

- De 2,5 procent sygestier er dog et absolut minimum, lyder det dyrlægerne hos Ø-Vet.

Hvis drægtighedsstierne er indrettet med æde-/hvileboks eller elektronisk sofodring, bør der være 3-5 procent sygestier. Hvis der derimod er gulvfodring eller vådfodring med konkurrence om foderet, lyder anbefalingen på 10 procent sygestier. Det oplyses i Ø-Vets nyhedsbrev.

I meddelelsen opfordres der endvidere til, at man bør huske, hvad der omfatter en korrekt indrettet sygesti.

En sygesti skal både have et blødt leje i to tredjedele af minimumsarealet, der skal være mulighed for afkøling og så skal der være en varmekilde.

- Dertil skal man huske, at træk skal undgås, og at der højest må være tre søer pr. sygesti, og så skal gulvet være skridsikkert.

 

Kinesiske mega-producenter af svinekød

Avlsselskabet Genesus offentliggør hvert år en liste over de største svineproducenter globalt. Seks kinesiske virksomheder er blandt top-10-producenter globalt. Det skriver Tican i sit nyhedsbrev med Pig Progress som kilde.

40 af verdens mega-producenter kontrollerer 16,5 millioner søer.

2021-listen indikerer en stigning i Kinas so-bestand på næsten 5 millioner søer.

Uden for Kina er der næsten ingen ændring i antallet af søer, og det afspejler svinesektorens situation under Covid-19-pandemien.

Små, fede polte holder længere

Polte skal vokse langsomt og danne en god spæktykkelse, anbefaler Nutrimin i deres nyhedsbrev.

- Vi ser nu polte, som gror så hurtigt og har så fin en foderudnyttelse, at det går ud over såvel poltenes styrke som deres spæktykkelse.

- Polte må ikke længere få et diefoder eller slagtesvinefoder med 7,7 gram fordøjeligt lysin og 125 gram fordøjeligt råprotein. Fodrer vi vores polte med et diegivnings- eller et slagtesvinefoder, får vi søer, som ikke holder i længden. Poltene vil blive for kødfyldte og have haft for stor tilvækst, lyder vurderingen fra Nutrimin.

En fin løsning er ifølge firmaet at tildele poltene et drægtighedsfoder, som indeholder 4,0-4,5 gram fordøjeligt lysin og 90-92 gram råprotein. Det skal ske fra dyrene vejer 80-90 kg.

Fra 30 kg og indtil 90 kg skal dyrene have et højt indhold af fibre (havre/byg/rug) og maksimum 20 procent hvede, anbefales det.

Her siger normen 6,0 gram fordøjeligt lysin og 100 gram råprotein, alt efter hvor små de mindste polte er.

Læs også