Undgå besøgende i influenzasæsonen

For at højne smitteforebyggelsen i danske svinestalde har Seges Svineproduktion udarbejdet en ny vejledning for besøgende. Vejledningen er især målrettet producenter, der er værter ved Åbent Landbrug eller tager imod besøg fra institutioner og skoler.

Seges Svineproduktion har udarbejdet en ny vejledning for besøgende i svinestaldene. Det anbefales her, at besøg kun lægges uden for influenzasæsonen, og at gæster ikke rør ved grisene. Arkivfoto: Erik Hansen

Med faglige input fra eksperter har Seges Svineproduktion udarbejdet en ny vejledning for besøg i stalden. Formålet er at højne smittebeskyttelsen i dansk svineproduktion af hensyn til både dyr og mennesker.

Størstedelen af anbefalingerne i den nye vejledning er allerede kendte i dag, og for de fleste har det ikke indflydelse på hverdagen. Men der er nogle væsentlige ændringer for de bedrifter, som fra tid til anden har gæster, der ikke normalt begår sig i svinestalde.

Besøgstid i sommerhalvåret

Ændringerne i den nye vejledning omfatter blandt andet, at det ved besøg af grise indendørs nu anbefales kun at tage imod besøg uden for influenzasæsonen, det vil sige i de lyse måneder fra maj til oktober. Derudover skal man holde afstand til grisene, og ikke røre dem.

- De danske griseproducenter og medarbejderne i staldene har et ekstremt højt niveau af smittebeskyttelse, og nu tager vi endnu et skridt for at nedsætte risikoen for at tage sygdomme med ind i stalden. De er primært tiltænkt besøgende, som ikke normalt opholder sig i en grisestald. For eksempel i forbindelse med Åbent Landbrug, udtaler Kristian Møller, som er afdelingschef for Veterinær- & Kvalitetsforhold i Seges til Svineproduktion.dk.

Her udtaler Kristian Møller endvidere:

- Det kan måske virke besværligt. Ikke mindst for gæsterne. Men det er ikke desto mindre vigtigt for hele vores erhverv, at vi minimerer risikoen for smitte.

Den nye vejledning betyder selvfølgelig ikke, at bedrifter ikke må få besøg af dyrlægen. Eller at håndværkere ikke må komme ind i stalden. Vejledningen skal blot ses som et ekstra lag af sikkerhed for at sikre høj smitteforebyggelse i dansk svineproduktion.

To vejledninger

Der er lavet to forskellige vejledninger.

En vejledning er for bedrifter med grise indendørs, mens den anden vejledning er til bedrifter med grise på friland/økologi.

Ifølge Seges Svineproduktion gælder vejledningen alene for gæster, der normalt ikke kommer i en stald.

Smittebeskyttelsesregler og -vejledninger for medarbejdere, håndværkere, dyrlæger osv. er dermed uændrede.

De to nye vejledninger kan findes, downloades og udskrives via svineproduktion.dk.

Læs også