Webinar om miljøteknologi i slagtesvinestalde

Mandag den 11. oktober inviterer Danish Crown Ejerservice til webinar omkring miljøteknologi i slagtesvinestalde.

Danish Crown Ejerservice vil på et webinar mandag den 11. oktober fokusere på de miljøteknologier, der er til rådighed i dag til slagtesvinestalde. Desuden ser man nærmere på udgifterne til de enkelte tiltag samt fremtidens muligheder.

Bent Ib Hansen, der er chefkonsulent for husdyrinnovation ved Seges, og Per Knudsen og Thomas Abildgaard fra Ejerservice vil gennemgå mulighederne.

- Webinaret vil komme ind på, hvilke teknologier der er til rådighed i dag, deres effekt på emission (ammoniak, klimagasser og lugt), samt investerings- og løbende driftsomkostninger udtrykt som omkostning pr. gris afhængigt af, om der bygges 2.000, 8.000 eller 12.000 stipladser, skriver Danish Crown om online-webinaret i et nyhedsbrev, hvor man kan læse flere detaljer om webinaret.

Deltagelse kræver tilmelding pr. mail hos anno@danishcrown.com.

Læs også