Nye forsøgsresultater: Det kan betale sig at ad libitum-fodre

Nyeste forsøgsresultater fra Seges Gris viser, at ad libitum-fodring nu kan konkurrere med restriktiv fodring. Det er sandsynligvis fordi, at genetik, sundhed og management har ændret sig de seneste år.

I 2018 gennemførte Seges Gris et grundigt forsøg, som viste, at ad libitum fra rørfoder-automater resulterede i en lavere produktionsværdi end en simpel foderautomat. Den lavere produktionsværdi opstod, fordi en for høj foderoptagelse førte til en lavere kødprocent og en ringere foderudnyttelse. Den større tilvækst trak i den anden retning rent økonomisk, men ikke nok til at opveje det økonomiske tab af de to andre faktorer.

Resultatet var ikke overraskende, da effekterne af høj foderoptagelse ved ad libitum-fodring altid har været der.

Rørfoderautomater rummer en række fordele, såsom nem rengøring, nem indstilling, og så er konceptet ad libitum fodring nemt at arbejde med for medarbejderne, siger seniorkonsulent Jesper Poulsen fra Seges Gris.

Godt nyt for ad libitum-producenter

Seges Gris har gennemført en afprøvning, hvor ad libitum-fodring med rørfoderautomater er blevet testet op imod to måder at fodre restriktivt på.

- I vores netop afsluttede afprøvning testede vi tre forskellige fodringsstrategier. Nemlig ad libitum i rørfoderautomater, begrænsning af foderoptagelsen ved at slukke for vandet i foderautomaten og restriktiv fodring ved hjælp af et specielt foderanlæg, siger Jesper Poulsen, og fortsætter:

- Forsøget har ganske overraskende vist, at »ad libitum-grisene«, som blev fodret med adgang til vand og foder døgnet rundt, klarede sig ganske glimrende. Grisenes foderoptagelse var højere, men det gik ikke ud hverken kødprocent eller foderudnyttelse, som vi tidligere har set. 

Avl, ledelse og sundhed

Men hvorfor kan det nu betale sig med ad libitum-fodring? Det er der ikke noget endegyldigt svar på. Men Jesper Poulsen fortæller, at alt tyder på, at det først og fremmest kan tilskrives en ændring i genetik – altså en decideret avlsfremgang, der er slået igennem i produktionsleddet de seneste år.

- Som vi også har set i Landsgennemsnittet, har der været en stor fremgang på slagtegrises produktionsegenskaber de senere år. Og i vores netop afsluttede forsøg ser vi stadig den samme sammenhæng mellem mængden af optaget foder og henholdsvis tilvækst, kødprocent og foderudnyttelse, mens de negative effekter på kødprocent og foderforbrug er blevet mindre. Samtidigt er den positive effekt på tilvæksten blevet større. Sammenlagt giver det den bedste produktionsværdi ved ad libitum-fodring, siger Jesper Poulsen.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også