Lancerer ny vision for dansk svineproduktion

Landbrug & Fødevarer Gris, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier gav i forbindelse med årsmødet håndslag på at danne fælles front om en ny bæredygtig vision for dansk svineproduktion i 2050.

De første meter af vejen for et nyt mål i svinebranchen ser ud til at være lagt i form af et nyt fælles samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer Gris, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier. Det fælles ønske er, at Danmark i 2050, og dermed også dansk svineproduktion, skal være klimaneutral.

Hensigten med offentliggørelsen af det nye samarbejde skal understrege, at ambitionerne er tårnhøje, og at dansk svineproduktion stræber mod at blive en endnu vigtigere aktør i den grønne omstilling og sikre, at danske løsninger i højere grad kommer i spil uden for Danmarks grænser.

Kort før fællessangen på årets kongres underskrev de tre parter en vision, der ventes præsenteret inden for den næste måned.

- Jeg er glad for, at vi står som en samlet branche og har udarbejdet en vision for fremtidens griseproduktion. Dansk griseproduktion er en helt central og vigtig aktør i en grøn, cirkulær økonomi og den globale fødevareforsyning. Det skal vi lykkes med i kraft af en produktion, der er blandt de førende i verden både i forhold til bæredygtighed, biosikkerhed, sundhedsstatus, dyrevelfærd og innovationskraft. Det er noget af det den kommende vision har fokus på, og noget, der gør os til et attraktivt erhverv, lyder det fra formand for Landbrug & Fødevarer Gris, Erik Larsen om den fælles vision i en meddelelse. 

- Det er bestemt ikke nogen lille opgave, vi har sat os for. Men det er netop også derfor, vi skal være dem, der lægger os i spidsen for at sikre dansk griseproduktion stadig, er en succes – også i 2050, og jeg vil være garant for, at vi får leveret på de ambitiøse mål, tilføjer han.

Fremtidens produktion

Jeppe Bloch, formand i Landsforeningen for Danske Svineproducenter, er også tilfreds med den åbne dialog og den lydhørhed overfor Landsforeningens mærkesager, som han er blevet mødt med fra de to øvrige parter i forhandlingerne om den nye vision.

- Fra staldgangen er det vigtigt for mig at se, at danske svineproducenter stadig går forrest i udviklingen og bliver ved med at være et forbillede for vores konkurrenter ude i verden, ligesom vi har været i årtier. Både danske forbrugere og vores kunder ude i verden får større og større forventninger til dansk fødevareproduktion. Med den nye vision mener jeg også, at de kommende generationer både i og udenfor erhvervet fortsat kan være stolte over dansk svineproduktion, siger Jeppe Bloch.

Attraktiv i fremtiden

- I dag er danske grise efterspurgt i hele verden. Både på grund af kvaliteten og vores høje fødevaresikkerhed, som vi har sikret med tidligere tiders indsatser. Men det er vigtigt, at vi også får sat gang i de forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, der bringer os foran vores konkurrenter i udlandet, og som langt ud over Danmarks grænser kan sikre en stor effekt på f.eks. klima eller miljø, når vi kan vise verden, hvor godt det kan gøres. Vi skal være klar til fremtiden, og vi skal fortsat være en attraktiv branche, der har en stor plads i dansk erhvervsliv med mange arbejdspladser til følge, udtaler Asger Krogsgaard, formand for Danske Svineslagterier.

Løse søer og hele haler

Erik Larsen pegede i sin beretning på, at det med visionen også handler om at være på forkant og klar til at møde nye forventninger og krav. Formanden stillede derfor i udsigt, at en dansk svineproduktion i 2050 derfor har stalde, hvor søerne går løse i alle afdelinger, hvor grise har hele haler, og hvor der ikke længere kastreres.

Den nye fælles vision 2050 er allerede indarbejdet i »Strategien fra Landbrug & Fødevarer Gris«, der netop er blevet opdateret.

Formanden pegede endvidere på, at den opdaterede strategi omfatter en række strategiske mål, der går i retning mod visionen. Blandt andet handler de om at bane vejen for at kunne ophøre med kastration, hæve pattegriseoverlevelsen og at få flere farestier til løsgående, diegivende søer.

Læs også