Endelige tal for næringsindholdet i årets høst

Resultaterne af analyserne af kornet fra årets høst viser et fald i energiindholdet, en stigning i proteinindholdet og en lille stigning i fosforindhold i hvede, rug og triticale, sammenholdt med høst 2020.

Korn udgør cirka 70 procent af dansk svinefoder, hvorfor kendskabet til kornets næringsindhold er afgørende for en optimal sammensætning af svinefoderet. Det er også baggrunden for, at Seges Svineproduktion løbende har ajourført næringsholdet i korn fra høsten 2021 på deres hjemmeside og nu i notat nummer 2127 kan meddele, at de endelige resultater er tilgængelige.

Resultaterne for vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2020 et fald i energikoncentrationen fra 0,2 til 2,1 foderenhed pr. hkg. Desuden ses en stigning i råproteinkoncentrationen i hvede, rug, triticale og havre fra 0,1 til 0,5 procentenhed, mens fosforkoncentrationen er stort set uændret bortset fra en stigning på 0,1 gram pr. kg. i hvede, rug og triticale. Sammenligningen med sidste år sker ved en vandprocent på 15.

Seges Svineproduktion har i en årrække indsamlet prøver af årets kornhøst i samarbejde med de lokale rådgivningskontorer. I 2012 deltog desuden otte foderstoffirmaer fordelt over landet, og siden 2014 er der alene indsamlet prøver fra disse otte forskellige foderstoffirmaer.

Analyseresultaterne samles til et landsgennemsnit, som anvendes af foderstofbranchen til at tilpasse tilskudsfoder og mineralske foderblandinger, så de passer bedst muligt til flest besætninger. Tallene bruges desuden af de lokale konsulenter til at sammensætte foderblandinger i de tilfælde, hvor der ikke er analyser af egen høst. Resultaterne for råprotein, fosfor og energi anvendes desuden i Vejledning om gødsknings- og harmoniregler af Landbrugsstyrelsen.

 

Læs også