Kickstart klimagrisen i farestalden

I klimastalden, hvor ringe fodereffektivitet koster knapper, kan der ofte, med små justeringer, spares mange penge på foderet. Men ifølge en salgskonsulent fra foderfirmaet Nutrimin, så starter det i farestalden.

- Pattegrisene i farestalden er nøglen til den succesfulde fravænning. Dette både med og uden brug af medicinsk zink, påpeger Søren Thomsen, der er salgskonsulent hos fodervirksomheden Nutrimin i Ans.

- Med udsigten til at alle skal kunne fravænne uden brug af medicinsk zink fra sommeren 2022, skal vi snart i gang med at øve os på dette, udtaler han i nyhedsbrevet Nutrimin Ugenyt.

Hyppig fodring

- Uanset hvad, så skal vi have fokus på foderoptagelse inden fravænning. Dette må og skal prioriteres højt. En høj foderoptagelse blandt vores pattegrise afhænger af kvaliteten og smagen af startfoderet. Men ikke mindst af hvor mange gange dagligt grisene »vækkes« med lidt frisk velsmagende foder. Vejen frem hedder således: »frisk velsmagende foder mange gange dagligt«, understreger Søren Thomsen.

Han påpeger endvidere, at jo mere tørfoder vi får pattegrisene hos soen til at æde, des nemmere fravænning, men at mange svineproducenter sjældent kender forbruget af foder pr. produceret gris i farestalden.

- Mange bliver faktisk ganske overraskede, når de finder ud af, hvor lavt foderoptaget pr gris reelt er, påpeger salgskonsulenten, der derfor opfordrer til at gøre status på nuværende forbrug, for derefter at få det til at stige, uden at det glider ned under risten.

Små mængder og mange fodringer

Ifølge Søren Thomsen handler succesen ved opstart af klimagrise i høj grad om, hvorvidt de nyfravænnede grise har appetitten til det foder, de får tilbudt. Dette er lige så vigtigt som en høj fravænningsvægt, eller at grisene »hænger i ved patten« og får meget mælk hos soen inden fravænning.

- Fremgangsmåden med foderet i klimastalden er helt den samme som hos pattegrisene i farestalden. Giv den gas med hyppigheden af fodringer den første uge efter fravænning og bliv overrasket.

- Princippet med mange fodringer og små mængder er helt afgørende for succesen. Prøv også med foder i langtrug. Eventuelt bare til de mindste 20 procent og gerne tilsat vand.

Elementære fornødenheder

Søren Thomsen gør det samtidig klart, at de helt elementære punkter i lærebogen er nødvendige for succes.

- Selvom risikoen for at gentage et budskab foreligger, er det bedre sagt end glemt. Uagtet om ovenstående »hyppig fodring med frisk og velsmagende foder« er i fokus, skal elementære fornødenheder som stiareal, rent vand, antal ædepladser og tilstrækkelig varmeforsyning være på plads.

- På besætningsbesøg oplever vi af og til (for ofte), at aktiviteten omkring ældre udtjente automater er usædvanlig høj. Grisene kæmper reelt om retten til at få lov til at æde. Ligeledes kan adgang til vand, så som mangel på vandventiler, manglende tryk, uhensigtsmæssig placering eller bare halvstoppede ventiler være en udfordring for grisenes væskeoptagelse. Begge dele resulterer i manglende tilvækst og et højere foderforbrug.

Søren Thomsen påpeger, at et højere foderforbrug hurtigt kan koste i omegnen af 15 kr. pr produceret gris (sammenlignet med gennemsnittet). Her vil et indkøb og opsætning af nye automater være en sund investering.

- Det ihærdige fodermanagement kan ende som spildte kræfter, hvis elementære fornødenheder ikke er på plads, lyder det fra salgskonsulenten.

Læs også