Høstanalyse: Ekstreme vejrmønstre forårsager risiko for mykotoksiner

Alltech har testet for mykotoksiner i høst 2021, og har kortlagt hvordan situationen ser ud i Europa. Resultaterne tegner et billede af en stigende forekomst af mykotoksiner set over de seneste år. For høst 2021 viser analysen, at der er moderat til høj risiko for mykotoksiner.

Ustadigt vejr i hele Europa, herunder tørke, i hele vækstsæsonen 2021 har haft direkte indflydelse på forekomsten af skimmelsvampe og mykotoksiner i nye korn- og foderafgrøder. Det oplyses i Alltechs Europæiske Høstanalyse.

Alltechs Europæiske Høstanalyse 2021 afdækker den trussel, som mykotoksiner udgør for dyr og producenter. I forbindelse med dette års analyse samarbejder Alltech for første gang med SGS, der angiveligt er førende på verdensplan, når det kommer til test for mykotoksiner. Ved at kombinere disse ressourcer med resultaterne fra Alltech 37+-laboratoriet giver dette års analyse det hidtil mest omfattende billede af mykotoksin-situationen i Europa. Det oplyser Alltech Danmark i en meddelelse, hvor det endvidere oplyses, at der er blevet indsamlet undersøgelsesdata for vigtige foderingredienser på regionalt plan, og at analysen viser, at der er moderat til høj risiko for mykotoksiner.

Analyser fra hele Europa

Ifølge Alltech er resultaterne baseret på 1.194 prøver af byg, hvede, majs, majsensilage, græsensilage, lucerne, triticale, halm og ensilage af hele afgrøder (hvede og byg).

Disse prøver er indsamlet fra bedrifter eller foderproduktionssteder i hele Europa (Rusland, Spanien, Danmark, Ungarn, Rumænien, Tyskland, Holland, UK, Irland, Bulgarien, Tjekkiet, Litauen, Letland, Grækenland, Hviderusland, Kroatien, Serbien, Slovakiet og Ukraine) og giver et repræsentativt billede af kontamineringsrisikoen i alle regioner med en generel moderat til høj risiko.

DON udbredt i halm

På tværs af alle prøver blev der i gennemsnit påvist 4,34 forskellige mykotoksiner, 98,5 procent indeholdt mindst ét mykotoksin, og 86,1 procent indeholdt to eller flere mykotoksiner. Der blev fundet type B-trichothecener i 87 procent af kornprøverne, mens 47 procent indeholdt aflatoksiner.

 

Den højeste koncentration af deoxynivalenol DON (10,914 ppb) blev fundet i danske halmprøver. Der er endvidere analyseret over 600 prøver af majs, og der blev fundet fumonisiner i 83 procent af prøverne, hvilket svarer til resultaterne i 2020. Over 86 procent af majsprøverne indeholdt aflatoksiner, og 71 procent af prøverne var forurenet med ochratoksin A.

Alltech bemærker, at et af de vigtigste temaer i år var de generelt høje niveauer af aflatoksin i majsprøver i hele Central- og Østeuropa. Dette kan sandsynligvis tilskrives tørken i regionen, som har haft en negativ indvirkning på afgrødekvaliteten. En række af de testede prøver overskred de lovbestemte niveauer for mykotoksin, hvilket udgør en direkte risiko for husdyrene og skaber bekymring for den efterfølgende indvirkning på mælkekvaliteten.

Analysen afslørede også en ensidig lav risiko for mykotoksiner i alle de undersøgte områder for små kornsorter som hvede og byg. I år var også første gang, at en repræsentativ mængde halmprøver til brug i svineproduktionen blev testet, hvilket afslørede en højere risiko for mykotoksiner, hvor DON var den mest udbredte.

Stigende forekomst

En tydelig tendens i de seneste år er den stigende forekomst af nye mykotoksiner (Emerging Mykotoksiner). Mens mere end 75 procent af prøverne sidste år indeholdt denne gruppe (som omfatter specifikke mykotoksiner som beauvericin, moniliformin, phomopsin A, alternariol og enniatin A og B), indeholdt 77 procent af hvede, byg og triticale prøverne i år nye mykotoksiner. Fusariumsyre, som rapporteres særskilt, men som også hører til de nye mykotoksiner, blev fundet i næsten 6 procent af prøverne af små korn. Fusariumsyre indgår i mange mykotoksin-interaktioner og har en synergistisk virkning med andre mykotoksiner som for eksempel fumonisiner og moniliformin.

Zearalenon (ZEN), et mykotoksin, der kan påvirke frugtbarheden af de fleste artsgrupper betydeligt, blev påvist i 46 procent af kornprøverne. Type A-trichothecener (T-2-toksin/HT2-toksin), som er særligt skadelige toksiner, blev påvist i mindre end 43 procent af prøverne  – en procentdel, der potentielt er højere end forventet i betragtning af de tørrere end normale forhold i store dele af Central- og Østeuropa i år. Der er i år blevet påvist meget høje niveauer af T-2-toksin (2 545 ppb) i majs indsamlet i Østeuropa (Ukraine).

Moderat til høj risiko

- Samlet set tyder de nuværende resultater på en moderat til høj risiko for mykotoksiner på tværs af Europa i år, og producenterne skal være opmærksomme på, hvordan risikoen og virkningen vil variere mellem forskellige arter og dyregrupper, idet avlsdyr og ungdyr er mere modtagelige, siger Dr. Radka Borutova, europæisk teknisk supportchef i Alltech Mycotoxin Management.

- Vi ved, at fodring med selv lavt indhold af mykotoksiner har vist sig at påvirke dyrenes sundhed og ydeevne, så selv i scenarier med lavere risiko bør producenterne ikke forsømme behovet for at beskytte sig mod truslen fra mykotoksiner.

Læs mere om Fodring af grise

Foder er ikke bare foder - det er en hel videnskab. Bliv inspireret af branchens førende og få viden om den nyeste forskning inden for fodring af grise.

Læs mere her

Læs også