Der skal også fokus på menneskeliv

SoLiv og PattegriseLiv – men hvad med menneskeliv? Konsulent opfordrer i det seneste SvineNyt fra SvineRådgivningen til, at husdyrproducenter også har fokus på førstehjælpskompetencerne.

- Du og dine medarbejdere er dygtige til at redde dyreliv, men er I også rustede til at redde menneskeliv? Måske er det blevet tid til at få fokus på jeres førstehjælpskompetencer og eventuelt tage et ejendomsrelateret førstehjælpskursus?

Sådan lyder det fra Tina Søndergaard Kristensen, Byggeri & Teknik I/S, i det seneste SvineNyt fra SvineRådgivningen.

Her bemærker konsulenten, at der på årets Grisekongres, hvor mere end 2.000 mennesker var samlet for at høre seneste nyt inden for branchen, var mindst 7 kongresindlæg med direkte og 26 med indirekte fokus på overlevelse blandt grisene. Ét indlæg var derimod rettet mod »trivsel og sikkerhed«, men hos udenlandske medarbejdere. Der var i alt 65 indlæg til dette års Grisekongres.

Statistikken går den forkerte vej

- Fakta er, at statistikken for dødsulykker i landbruget fortsat går den forkerte vej. I alt otte dødsulykker kan i 2020 henføres til arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. Set over en periode fra 2015-2020 har der i gennemsnit været seks dødsulykker pr. år og antal af anmeldte arbejdsulykker stiger, påpeger Tina Søndergaard Kristensen.

Konsulenten peger endvidere på, at Landbrug & Fødevarer har en arbejdsmiljøstrategi 2020-2022, hvor målsætningen er: En reduktion i alvorlige ulykker på 25 procent til i gennemsnit 200 ulykker årligt, et fald på 25 procent i øvrige arbejdsulykker, samt nul dødsulykker i landbruget.

- For at nå i mål hermed er det vigtigt, at der ude på bedrifterne bliver øget fokus på, hvordan man forebygger ulykker og handler, hvis uheldet er ude. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på bedriften kan handle og ikke kun er orienteret omkring procedurerne.

Ifølge Tina Søndergaard Kristensen kan sprogbarrierer her være årsag til, at budskaberne ikke modtages som tilsigtet og nødvendig handling udebliver.

- Arbejdspladsens APV skal gerne være mere end blot et stykke papir, der ligger i skuffen.

Førstehjælp gør en forskel

Byggeri & Teknik I/S tilbyder førstehjælpskurser af godkendt instruktør under Dansk Førstehjælpsråd.

- Kurser, der målrettes ulykker på landbrugsbedrifter og sikrer stor fokus på, at deltagerne får kompetencer til at handle. Kurserne afholdes primært ude på bedriften og gennemføres på dansk eller engelsk, alt efter ønske, slutter Tina Søndergaard Kristensen i nyhedsbrevet.

Læs også