Andelshavere præsenteres for nyt værktøj

Danish Crown Data er et nyt management-værktøj, som skal skabe overblik over bedriftens produktionsmæssige nøgletal hos Danish Crowns griseandelsejere.

Med et nyt værktøj fra Danish Crown og IQinAbox vil griseandelsejerne i Danish Crown nu få adgang til endnu flere dynamiske nøgletal vedrørende produktionseffektivitet. Værktøjet, der hedder Danish Crown Data, blev tilgængeligt for alle griseandelsejere i tirsdags den 14. december.

- Danish Crown Data kommer til at give et samlet overblik over effektiviteten i griseproduktionen uden forsinkelse. Data i systemet opdateres, så snart der er ny data tilgængelig. Det betyder, at man hele tiden kan følge effekten af de tiltag, som gøres i stalden og justere, hvis tilvækst, foderforbrug, dødelighed eller andre parametre pludselig bevæger sig uønsket i den ene eller anden retning, siger Nicolaj Nørgaard, der er daglig leder i Danish Crown Ejerservice.

Indtastning i ny app

Danish Crown Data kræver, at andelsejerne taster ganske få hændelser ind via en ny app. Det er hændelser som alligevel skal tastes for at kunne lave en E-Kontrol. Herefter vil man så via et nyt dashboard på sin computer kunne se data for tilvækst, dødelighed, fodereffektivitet og andre relevante nøgletal for produktionen. Samtidig vil udvalgte nøgletal for produktionen kunne ses i appen. 

- Løsningen kommer til at køre i en ny app og med et nyt dashboard, som er forskelligt fra det, vores ejere kender i forvejen. Groft opdelt kan man sige, at vores eksisterende ejer-app og dashboard er lavet for at generere data mellem andelsejer og slagteri, hvorimod Danish Crown Data skal være et centralt managementværktøj, der skaber data og værdi for hele værdikæden fra foder til forbruger. Vores andelsejere sidder på en stor mængde data, og med Danish Crown Data skaber vi en endnu bedre mulighed for at udnytte de data til effektivitetsfremmende tiltag og mere præcis dokumentation for bæredygtighed i hele branchen, siger Nicolaj Nørgaard.

Hurtige resultater

Med Danish Crown Data vil al relevant data omkring ejernes produktion være opdateret på dagsbasis. Dermed kan systemet erstatte den E-kontrol, som oftest bliver lavet, en gang i kvartalet. IT-delen og algoritmerne bag Danish Crown Data er udviklet af virksomheden IQinAbox, og adm. dir. Thomas Nejsum er glad for de perspektiver, som den dynamiske datastrøm åbner op for.

- Danish Crown Data skal revolutionere måden vi anskuer og bruger data i slagtegriseproduktionen. Vi går fra et tremåneders-rul med en tilbageskuende E-kontrol efter slagtning til dynamiske nøgletal uden forsinkelse. Det stiller krav til, at den data, som skal til for at lave resultaterne i Danish Crown Data, er korrekt, og derfor vil systemet kræve en smule datadisciplin, siger han.

Mængden af manuelle indtastninger i systemet er ikke mange, og der arbejdes på, at automatisere al den information, som er mulig.

Vil man i gang med Danish Crown Data, skal man kontakte Ejerservice eller sin ejerkonsulent. For at få den optimale opstart i systemet anbefales alle ejere at tilmelde sig de webinarer, som Danish Crown Ejerservice afholder i december og januar. Der opfordres til, at alle ansatte på bedriften inddrages i systemet, så indberetningerne foregår direkte på staldgangen.

Læs også