Top 5 fravænner 40,9 grise pr. årsso

Brancheanalysen for DanBred-besætninger i Danmark viste høj produktivitet for alle dyregrupper. Top 5-sobesætninger fravænnede 40,9 grise pr. årsso. Det meddeles i et nyt notat fra Seges Gris.

En ny brancheanalyse viser, at produktiviteten i DanBred-besætninger var på niveau med Landsgennemsnittet for produktivitet. Kilde: Seges Gris, notat nummer 2135 Produktionsniveauet i samtlige smågrisebesætninger samt gennemsnit for top 5 udvalgt efter højt niveau i daglig tilvækst. Kilde: Seges Gris, notat nummer 2135 Tilvæksten for slagtegrise var højere end 1.000 gram pr. dag for en gennemsnitlig DanBred-besætning. Kilde: Seges Gris, notat nummer 2135.

En ny brancheanalyse viser, at produktiviteten i DanBred-besætninger var på niveau med Landsgennemsnittet for produktivitet. Estimaterne for produktiviteten for smågrise og slagtegrise var dog behæftet med usikkerhed, da antallet af besætninger var lavt. Til trods for det lave antal besætninger, viste top 5 meget høj produktivitet.

Det meddeles i notat nummer 2135 fra Seges Gris.

Ifølge notatet fravænnede top 5-sobesætninger i gennemsnit næsten 41 grise pr. årsso med en faringsprocent på 91,6.

Tilvæksten for slagtegrise var højere end 1.000 gram pr. dag for en gennemsnitlig DanBred-besætning.

Af et samlet antal på 821 sobesætninger, 550 smågrisebesætninger og 859 slagtegrisebesætninger blev der identificeret henholdsvis 304 sobesætninger (37 procent), 160 smågrisebesætninger (29 procent) og 62 slagtegrisebesætninger (7 procent) som værende DanBred-besætninger.

Det lave antal skyldes delvist, at datamaterialet omfattede en del anonymiserede besætninger, men også at sikkerheden for den anvendte genetik er vanskeligere at fastslå på årsbasis, når besætningen er en smågrise- eller slagtegrisebesætning.

Ifølge notatet, udtrykker andelen af besætninger fundet som værende DanBred-besætninger således ikke markedsandele blandt danske grisebesætninger.

Find hele notat nummer 2135 med alle nøgletal via svineproduktion.dk.

Læs også