Fødevarestyrelsen forklarer nærmere om EU-reglerne for veterinærmedicin

I fire videoer forklarer Christian Strøyer, der er kontorchef for Dyrevelfærd & Veterinærmedicin hos Fødevarestyrelsen, nærmere om betydningen af den nye EU-forordning, der for et par uger siden trådte i kraft i forhold til anvendelsen af veterinære lægemidler.

Den 28. januar 2022 trådte de nye EU-regler for brugen af veterinære lægemidler i kraft. Reglerne kommer til at have indflydelse på anvendelsen af veterinære lægemidler, og dermed også antibiotika, fremover.

Den nye EU-forordning har til formål at ensrette brugen af veterinærmedicin i EU-landene og dermed mindske udbredelsen af antibiotikaresistens.

Det gøres, ved at de veterinære lægemidler fremover skal bruges i overensstemmelse med det enkelte lægemiddels produktresumé, også kaldet SPC. Derfor må der ikke længere afviges fra produktresuméets anvisninger i forhold til dosis eller behandlingsperiode.

Det oplyser Landbrug & Fødevarer Gris på deres hjemmeside, hvor de endvidere påpeger, at reglerne kan komme til at betyde en stigning i forbruget af veterinære lægemidler, og dermed også antibiotika, i Danmark.

Konsekvensen kan være øget antibiotikaforbrug

I fire korte videoer kan man høre Christian Strøyer, der er kontorchef for Dyrevelfærd & Veterinærmedicin hos Fødevarestyrelsen, fortælle kort om de nye regler, deres betydning i forhold til brugen af antibiotika, og hvad reglerne har af konsekvenser.

I en video påpeger Christian Strøyer blandt andet, at det er vigtigt, at der i landmandens praksis er fokus på de handlingsplaner, som man sammen med besætningsdyrlægen skal udarbejde i forbindelse med f.eks. flokbehandling.

- Vi kan forstå på dyrlægerne, at de over tid har afkortet behandlingstiden for visse antibiotika-præparater. Det er sådan, at med den nye forordning der er det et krav, at man bruger de behandlingstider, som fremgår af det såkaldte SPC, som er grundlaget for godkendelsen af præparatet. Hvis det er sådan, at man traditionelt har afkortet behandlingen for et præparat, jamen, så kan det jo få den konsekvens, hvis man fortsætter med at bruge det præparat, at antibiotikaforbruget bliver højere, lyder det blandt andet fra kontorchefen, der fortsætter:

- Derfor har vi anbefalet dyrlægerne, at de skal kigge efter præparater, hvor der er mulighed for det, fordi der er en variation i SPC’et for behandlingstid at bruge sådan nogle præparater, så man kan fastholde en passende kort behandlingstid.

Videoerne kan ses via svineproduktion.dk, hvor der også kan hentes yderligere viden om den nye EU-forordning via en række links, der både henvender sig til dyrlæger og dyreejere.

Læs også