Zinkfri fravænning: Lavproteinfoder fører til færre behandlingsdage

Mindre protein i foderet i de første fravænningsdage viser i et forsøg at have en gavnlig effekt på antallet af behandlingsdage – og påvirker ikke grisenes tilvækst. Seges Innovation sætter fokus på afprøvningen i podcasten »Sunde tarme«.

Den 25. juni i år er det slut med medicinsk zink, og ifølge Seges Innovation gør smågriseproducenter sig i denne tid nok nogle overvejelser om, hvad det kommer til at betyde for produktionen, når grisene ikke længere kan behandles med medicinsk zink, når der er fravænningsdiarre i klimastalden.

Tina Sørensen, seniorkonsulent i Seges Innovation, har i afprøvningen »Sunde tarme« undersøgt, hvorvidt det er muligt at reducere andelen af protein i foderet til smågrise i en kort periode, uden at det går ud over grisenes tilvækst og samtidig sænker antallet af behandlingsdage for diarre.

I en meddelelse på svineproduktion.dk beskriver hun nogle af resultaterne fra afprøvningen.

- Nogle besætninger har en forekomst af diarre, hvor der ikke altid kan findes diarrerelaterede bakterier, som for eksempel E. coli. Derfor har vi prøvet at kigge efter, om vi kunne gøre noget andet for grisene i denne sammenhæng, så de ikke nødvendigvis skal behandles med antibiotika, siger Tina Sørensen og fortsætter:

- For at prøve at minimere produktionstabet, har vi i dette forsøg givet grisene foder med meget lavt proteinindhold, men i en meget kort periode, hvor vi ved, at de er udfordret i forhold til fravænningsdiarre.

Færre behandlingsdage 

I forsøgsgruppen blev der givet et proteinniveau på 13 procent eller 100 gram standardfordøjeligt råprotein pr. foderenhed. Forsøgsgruppen blev sammenlignet med kontrolgruppen, som fik en fodersammensætning med 19 procent eller 141 gram standardfordøjeligt råprotein pr. foderenhed.

- Besætningen, som vi brugte i forsøget, kendte vi fra en tidligere afprøvning. Vi vidste, at vi typisk så udbrud af fravænningsdiarre omkring dag 4-6, som mange andre besætninger også oplever. I forsøgsgruppen gav vi dem skånefoder fra dag 3 – altså lige før at de vil se udbrud af fravænningsdiarre. Så gav vi dem det i 6 dage indtil dag 9 – altså den kritiske periode, hvor de ofte vil behandle grisene. Vi vejede grisene, da vi satte dem ind i forsøget, på dag 9, hvor vi afsluttede forsøgsfoderet, og så på dag 35, lyder det fra Tina Sørensen.

Der var ikke forskel på grisenes vægt i kontrolgruppen og forsøgsgruppen på dag 35, og derudover havde grisene fra forsøgsgruppen færre behandlingsdage end dem i kontrolgruppen.

Hør flere detaljer om forsøget, resultaterne, og om hvorvidt man skal gå i gang med skånefoder i podcasten »Sunde tarme ved fravænning uden zink«, som man finder på svineproduktion.dk.

Læs også