Produktivitet med og uden influenza

Laveste pattegrisedødelighed og højeste antal fravænnede grise pr. årsso opnås ved vaccination af polte mod influenza samtidig med alt-ind alt-ud-drift af poltekarantæne. Det oplyser Danvet efter en nærmere undersøgelse af konsekvenserne ved influenza.

Poltekarantæne bør drives alt ind-alt ud, og polte bør vaccineres mod influenza i karantænen for at sænke pattegrisedødeligheden og øge antal fravænnede grise pr. årsso.

Det er anbefalingerne fra dyrlægerne hos Danvet, efter de i »Danvet Research« har undersøgt, hvad smitte med influenzavirus koster i forhold til dødelighed i farestald og antal fravænnede pr. årsso, og om vaccination mod influenza kan afhjælpe de eventuelle tab på produktiviteten.

Der indgik tal fra 210 sobesætninger i undersøgelsen, som viste, at der ikke kan måles ringere produktivitet i besætninger, hvor der findes influenza i prøver sendt til laboratoriet.

I positive besætninger giver vaccination mod influenza en statistisk sikker nedsættelse af dødeligheden i farestalden og et højere antal fravænnede grise pr. årsso, men effekten ses kun i besætninger, hvor poltekarantænen bliver drevet alt ind-alt ud.

Find mere om undersøgelsen på Danvets hjemmeside under fanebladet »Danvet Research«.

Læs også