Er dødeligheden for høj i soholdet?

Alle soholdere har modtaget et brev i deres e-Boks, med information om so-dødeligheden i egen besætning. Er so-dødeligheden for høj, skal der sættes ind med tiltag for at få den bragt ned.

Sodødeligheden har på landsplan været stigende siden 2017. Derfor sender Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris igen i år et brev ud til alle soholdere via e-Boks, der gør opmærksom på sodødeligheden og udviklingen i egen besætning.

I en meddelelse på svineproduktion.dk oplyses det endvidere, at 16 procent af årssøerne i Danmark blev sendt til DAKA i 2021. Det er en stigning fra 2020, som lå på 15 procent. Branchens målsætning er, at sodødeligheden på landsplan skal være 9 procent.

I brevet kan besætningsejerne se, om deres tal for sodødeligheden er steget eller faldet fra 2020 til 2021.

Det gælder både på CVR- og CHR-niveau, som gør det muligt at lave korrelation alt efter driftsform, flytning af dyr eller andet. Her gør svineproduktion.dk opmærksom på, at døde søer inddraget, også omfatter døde polte og slagtegrise vurderet over cirka 120 kg.

På temasiden soliv.dk kan man blandt andet se eller gense en række webinarer med fokus på det kloge tilsyn af søer, håndtering og vurdering af polte og håndtering af søer i den varme periode, som er den periode, hvor sodødeligheden er højest.

Læs også